JS FlexSlider

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

PARSZE TORY

Parsze Tory

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

POKÓJ MULTIMEDIALNY

telemedia

Miesiąc Tewet

Tevet-1Tewet jest dziesiątym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od Nissana. Jego nazwa, o której jest mowa w Księdze Estery, pochodzi z Babilonii, a  korzeń samego wyrazu - od hebrajskiego słowa "tow" -  "dobry".

Na ten miesiąc przypadają  ostatnie dni Chanuki. - co raz więcej światła menory przypomina nam o potędze dobra nad złem, jesteśmy w stanie odkryć dobro, które kryje się w naszym życiu i świecie wokół nas.

10. Tewet to dzień Wielkiego Postu, upamiętniającego rozpoczęcie oblężenia Jerozolimy w roku 3336 (425 pne), co doprowadziło do zniszczenia pierwszego Beit Hamikdash (Świątyni), które trwało trzy i pół roku, aż do dnia 9 Aw.

 

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytaniaPytania - Odpowiedzi - Wykłady  

Kolel Tora

GALERIA

galeria

ENGLISH

english