JS FlexSlider

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

PARSZE TORY

Parsze Tory

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

POKÓJ MULTIMEDIALNY

telemedia

Tiszrei

Tiszrei

Tiszrei - תשרי –jest pierwszym miesiącem (cywilnego) kalendarza żydowskiego przypadającym zwykle na wrzesień-październik kalendarza gregoriańskiego. W kalendarzu religijnym miesiąc ten wypada jako siódmy.

Tiszrei liczy 30 dni.

Pierwszych dziesięć dni miesiąca Tiszrei jest okresem Dziesięciu Dni Pokuty. Punktem kulminacyjnym tego okresu pokuty i oczekiwania Bożego przebaczenia jest Święto Jom Kippur. Jednakże Bóg może przebaczyć grzechy popełnione przeciw bliźnim tylko wtedy, gdy doznający krzywdy przebaczy swemu winowajcy. Dlatego każdy grzesznik musi przed Sądnym Dniem - Dniem Pojednania starać się u bliźniego o przebaczenie.
Tych Dziesięć Dni Pokuty stanowi okres, w którym człowiek powinien podjąć najwyższy wysiłek, aby uzyskać przebaczenie. Nie wystarczają tylko dobre uczynki, ale konieczna jest skrucha i żal za grzechy. Dziesięć dni pokuty za przewinienia i zło, jakie zostało wyrządzone Bogu i ludziom. Dziesięć dni modlitwy pokutnej zakończonych dniem całkowitego postu. Dziesięć dni pokuty przygotowującej do święta zwanego Jom Kippur - Dzień Pojednania. W ciągu tych dziesięciu dni (nazywanych strasznymi dniami - hebr. "Jamin Nora'im") należy przestrzegać umiar w jedzeniu, w ogólnym zachowaniu, szczególnie jeżeli chodzi o rozrywkę.

W przeciągu miesiąca Tiszrei mają miejsce bardzo ważne w życiu Żyda wydarzenia i święta:

 

d.zilbershtei​n?refsrc=https%3A

 

 

 

 

 

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytaniaPytania - Odpowiedzi - Wykłady  

Kolel Tora

GALERIA

galeria

ENGLISH

english