JS FlexSlider

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

PARSZE TORY

Parsze Tory

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

POKÓJ MULTIMEDIALNY

telemedia

Cheszwan

CheszwanMiesiąc Cheszwan – חשון

Drugi miesiąc w kalendarzu żydowskim (licząc od miesiąca Nissan, jest to ósmy miesiąc), następuje po miesiącu Tiszrei.

Cheszwan liczy 30 dni w roku zwykłym a 29 w przestępnym 29 dni. Nazywany też mar-Cheszwan („mar” w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „gorzki”) – jest to jedyny miesiąc w kalendarzu Żydowskim, na który nie przypada żadne święto bądź post.

W miesiącu Cheszwan rozpoczął się biblijny potop, a rok później w tym samym miesiącu się zakończył. W tym miesiącu Bóg powiedział do Noego: 'Wyjdź z arki, rozmnażaj się, osiedlaj ziemie i przejmuj ją w posiadanie."

W Izraelu Dzień 7 Cheszwan jest dniem modlitwy o deszcz – do Amidy są dodawane słowa „w'ten tal u'matar”.

A dlaczego akurat 7 Cheszwan? Bowiem w okresie ery Drugiej Świątyni (około 230 rok p.n.e.), dzień 7 Cheszwan był dniem, w którym Żyd mieszkający najbardziej odległej od Świątyni miejscowości - nad brzegiem rzeki Eufrat, (była to odległość ok 15-tu dni podróży do Jerozolimy), powracał do swojego domu z pielgrzymki na Święto Sukkot do Świętego Miasta. Wszyscy Żydzi z tej osady czekali na jego powrót, nie przystępując do swoich zwykłych modlitw o deszcz.Dzień 7 Cheszwan zatem oznaczał powrót do codziennych czynności następujących po zakończeniu miesiąca Tiszrei – miesiąca bogatego w święta i życie duchowe.

(Poza Izraelem modlitwa o deszcz zaczyna się 60 dni po jesiennym equinox (astronomiczny początek jesieni) – ok. 4 – 6 grudnia

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera:

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytaniaPytania - Odpowiedzi - Wykłady  

Kolel Tora

GALERIA

galeria

ENGLISH

english