JS FlexSlider

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

PARSZE TORY

Parsze Tory

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

POKÓJ MULTIMEDIALNY

telemedia

Kislew

Kislew

Kislew - כסלו.

Miesiąc Kislew jest trzecim miesiącem roku według liczenia rabinackiego, które zaczyna się od 1-ego Tiszrei (w Rosz HaSzana). Natomiast według obliczeń Tory, Kislew jest dziewiątym miesiącem roku, gdyż liczenie miesięcy zaczyna się od miesiąca Nissan.

Nazwa dziewiątego miesiąca księżycowego używana przez Żydów po niewoli babilońskiej. W języku hebrajskim wyraz „Kislew”, jak pochodny od rdzenia słowa „kesel”, oznacza „nadzieja”. Nazwa miesiąca pojawia się w Biblii dwukrotnie: w księgach Nechemiasza i Zachariasza. Kislew zwykle przypada w listopadzie-grudniu kalendarza gregoriańskiego.

Dnia 19 miesiąca Kislew przypada rocznica uwolnienia z więzienia Rabina Schneura Zalmana z Ladów (został uwolniony w roku 1798). 19 Kislew obchodzona jest również rocznica śmierci Rabina Dowber, Magid z Mezericz (zmarł w 1772 roku). Dlatego też Chasydzi obchodzą ten dzień jako swoje chasydzkie święto.

Na dzień 25   miesiąca Kislew przypada początek ośmiodniowego Święta Chanuka.

Miesiąc Kislew liczy  dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni.

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytaniaPytania - Odpowiedzi - Wykłady  

Kolel Tora

GALERIA

galeria

ENGLISH

english