Siedem praw Noego

Siedem Praw Noego Są Dowodem Tego, Że Wszechmocny Bg. Stworzył Zasady i prawa dla Wszystkich ludzi … I Że Bg nas Kocha wszystkich. Nie Pozostawia Nikogo, Żyda, Żyda czy nie, bez Wytycznych. Nie-Żydom Dal Siedem przykazań

Powiązane artykuły

Siedem Praw Noego

   1. Wiara w B-ga   Człowiek jest najsłabszą istotą, otoczoną przez siły natury -życia i śmierci, które są znacznie silniejsze od niego. W obliczu ogromu tych sił un...