Rabin opowiada, Rabin odpowiada

Każdy może mieć wątpliwości, pytania, rozmyślenia...

Tu znajdziesz odpowidzi Rabina na wszelkie pytania, komentarze, przemyślenia, nauki Rabina Rabina  związane z zagadnieniami religii, podstawami judaizmu, duchowością.

Zadaj pytanie!

Kolel Tora-29.01.2018

"... I wyciągnął Mojżesz rękę swoją na morze, i wróciło się morze za nastaniem poranku do łożyska swojego....". (Księga Tory Szmot, 14:27)

W niniejszej sesji omawiana jest(m.in. ) jedna z najbardziej dramatycznych i słynnych scen biblijnych - cudowne przejście narodu żydowskiego przez Morze Czerwone - Exodus, dodane są komentarze midraszy.
Opowiada Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska przy aktywnym udziale słuchaczy.

"Jeżeli człowiek może pokonać swoje złe skłonności dla B-ga, to jest duży sukces..."   

DrukujEmail

Kolel Tora-25.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy

W nagraniu omawiany jest traktat Talmudu Bava Mecyja - ciąg dalszy, m.in.: szanuj rodziców swoich, szanuj mistrzów swoich...

 

 

DrukujEmail

Wykład z Synagodze Łódzkiej - 22.01.2018

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska, w którym Rabin omawia kolejny rozdział Drugiej Księgi Tory - SZMOT - Księgi Wyjścia - EXODUS.
W szczególności Rabin wyjaśnia szczegóły Wielkiego Wyjścia etc.

DrukujEmail

Kolel Tora-23.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in.:
jaka zguba jest ważniejsza ?... czyj majątek jest ważniejszy ?... 

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

 

 

DrukujEmail

Koel Tora - 11.01.2018

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o załadunku i rozładunku - o pomocy zwierzętom - kontynuacja analizy tematów poprzednich sesji z dalszym rozwinięciem - kolejny wątek barajty.
Baraita
Baraita lub barajta (z jęz.z aram. barayta’, hebr. bara’ah - znalezione na zewnątrz), w judaizmie nauki stanowiące część tradycji ustnej, która nie znalazła się w Misznie. Obejmują wypowiedzi tanaitów dotyczące zagadnień podobnych do zawartych w Misznie, ujętych jednak często w odmienny sposób i nie uznanych za kanoniczne.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje). 

DrukujEmail

Więcej artykułów…