Rabin opowiada, Rabin odpowiada

Każdy może mieć wątpliwości, pytania, rozmyślenia...

Tu znajdziesz odpowidzi Rabina na wszelkie pytania, komentarze, przemyślenia, nauki Rabina Rabina  związane z zagadnieniami religii, podstawami judaizmu, duchowością.

Zadaj pytanie!

Kolel Tora - 18.08.2017'

Kolel Tora:
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska

W nagraniu omawiany traktat Talmudu  Bava Mecija:

DrukujEmail

Kolel Tora - 14.08.2017

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim (sesje).

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska

W nagraniu omawiany traktat Talmudu  Bava Mecija:

DrukujEmail

Wykład Rabina-28.06.2017

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera w Synagodze Łódzkiej (środa, 28 czerwca'2017). Mowa m.in. : związku pomiędzy rozdziałami Toryi: Bechalotcha, Szlach, Korach i Chukat. 
Dlaczego codziennie rano "plotkujemy" na temat Miriam? 
Dlaczego "szpiedzy" wysłani przez Mojżesza na zwiady do ziemi Kanaan nie uwierzyli, że Haszem pomoże narodowi żydowskiemu zdobyć Ziemię Świętą? 
I dlaczego Korach wybrał taki moment do buntu (po parszy "Szlach").

 

DrukujEmail

Wykład Rabina-24.05.2017

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, który odbył się w Synagodze Łódzkiej dn. 28 Ijar, 5777 = 24.05.2017 
Temat: "Dlaczego nazwa Jerozolima - nazwa Świętego Miasta ani razu nie występuje w całym Pięcioksięgu Mojżeszowym ?" oraz Święto Szawuot - Święto nadania Tory.

 

DrukujEmail

Wykład Rabina - 4.04.2017

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, który się odbył w Synagodze Łódzkiej dnia 04 kwietnia 2017. 
Omawiane tematy: 
- cztery dodatkowe parsze czytane w okresie purimowo-pesachowym w kolejne cztery Szabaty: Szkalim (przed miesącem Adar), Zachor (przed Świętem Purim), Para (o oczyszczeniu duchowym przd składaniem ofiar)oraz HaChodesz (przed zbliżającym się Świętem Pesach); 
- Parsza Wajakel-Pekudei i ofiary Bogu, 
- Pesach

 Szabat.

"Czy mamy dodatkową duszę w Święto?" 

 

DrukujEmail

Więcej artykułów…