Rabin opowiada, Rabin odpowiada

Każdy może mieć wątpliwości, pytania, rozmyślenia...

Tu znajdziesz odpowidzi Rabina na wszelkie pytania, komentarze, przemyślenia, nauki Rabina Rabina  związane z zagadnieniami religii, podstawami judaizmu, duchowością.

Zadaj pytanie!

Róża wśród cierni

Pierwsze kojarzone małżeństwo w Torze - Ichaak i Riwka - komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera

DrukujEmail

Sarah - Matka Ichaka

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Chajej Sara - Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 23:1 – 25:18

 

DrukujEmail

Więcej artykułów…