Rabin opowiada, Rabin odpowiada

Każdy może mieć wątpliwości, pytania, rozmyślenia...

Tu znajdziesz odpowidzi Rabina na wszelkie pytania, komentarze, przemyślenia, nauki Rabina Rabina  związane z zagadnieniami religii, podstawami judaizmu, duchowością.

Zadaj pytanie!

Komentarz do Parszy "Wajakel"

" Przez sześć dni wykonywana będzie robota, ale dzień siódmy będzie wam święty, Szabat najwyższy Wiekuistemu.... " (Szmot, 35:2)

Mówi Rabin Szalom Ber Stambler

DrukujEmail

Więcej artykułów…