Rabin opowiada, Rabin odpowiada

Każdy może mieć wątpliwości, pytania, rozmyślenia...

Tu znajdziesz odpowidzi Rabina na wszelkie pytania, komentarze, przemyślenia, nauki Rabina Rabina  związane z zagadnieniami religii, podstawami judaizmu, duchowością.

Zadaj pytanie!

Kolel Tora - 3.11.2017

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja.
Analiza - dlaczego bywa, że Gemara nieraz używa dwa razy tego samego wyrazu... 

 

DrukujEmail

Kolel Tora - 1.11.2017

Kolel Tora:
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany jest traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. analiza Gemary nt stwierdzeń Miszny - obowiązek oddania zguby.

DrukujEmail

Kolel Tora - 31.10.2017

Dziesiejsza sesja Kolel Tora poświęcona B"P Sary bat Jekutiel Jehuda, która wraz z mężem
była wielką filantropką, fundatorką, dobrodziejką. W dzień 11 Cheszwan - jorcajt - rocznicę jej śmierci.

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja.

DrukujEmail

Kolel Tora - 27.10.2017

W dzisiejszym nagraniu mowa o Początkach - omawiane są trzy pierwsze parsze pierwszej księgi Tory : Bereszit, Noach, Lech Lecha - o grzechu człowieka i o konsekwencjach grzechu, o pierwszym człowieku Adamie - jedynym, którego stworzył B-g, o pierwszym mordzie w dziejach ludzkości, o poszukiwaniach i drodze wskazanej przez B-ga....
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. 

DrukujEmail

Kolel Tora - 26.10.2017

Kolel Tora:
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany jest traktat Talmudu Bava Mecyja

 

DrukujEmail

Więcej artykułów…