Koszerność

Certyfikat koszerności

Certyfikat Koszerności


Złożoność współczesnych technologii żywienia czyni praktycznie niemożliwym, dla kogoś innego poza ekspertem, by wiedzieć czy przetworzone jedzenie jest wolne od jakiegokolwiek śladu niekoszernych składników. Więc całe przetworzone jedzenie i wszelkie przedsiębiorstwa gastronomiczne wymagają poświadczenia od rzetelnego rabina lub agencji nadzoru koszerności.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Dlaczego Szchita jest taka Ważna

Dlaczego Szchita jest taka Ważna

 Tali Loewenthal

Żydzi w dzisiejszym świecie borykają się z wieloma konfliktami. Jeden z nich dotyczy szchity, czyli rytualnego uboju drobiu, owiec i bydła umożliwiającego Żydom jedzenie mięsa. Istnieje kilka grup społecznych wywierających nacisk na rządy z zamiarem wprowadzenia przepisów prawnych zabraniających szchitę, co uniemożliwiłoby efektywnego uboju.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Ryba, mięso, koszerność

Ryba, Mięso, Koszerność

Daniel Goldberg

Dla ludzi, którzy poważnie interesują się swoim zdrowiem, ryba stała się dobrym dostawcą protein. Ci z nas, którzy powinni stracić na wadze lub zmienić swoje przyzwyczajenia kulinarne ze względu na chorobę serca lub inne dolegliwości, często słyszą od swojego lekarza, że powinni przejść na jedzenie ryb zamiast mięsa. Ryba posiada jedynie dwie piąte ilości tłuszczu zawartego w kurczaku i tylko jedną piątą tłuszczu zawartym w czerwonym mięsie. Jeżeli chodzi o witaminy to na przykład dostęp do witaminy D jest możliwy albo dzięki słońcu albo spożywając rybę. Wiele ryb zawiera także kwsy omegowe, tak dobre dla naszego serca, lub wapno i inne bardzo ważne odżywki.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Judaizm o sztuce jedzenia

Judaizm o Sztuce Jedzenia

Israel Rajs

Judaizm o Sztuce JedzeniaZanim zdołamy pojąć znaczenie koszerności, musimy zrozumieć na czym polega żydowskie podejście do jedzenia i do samego życia. W uproszczeniu można swierdzić, że celem naszego pobytu tutaj jest transformacja sfery ziemskiej w miejsce, które Bóg mógłby nazwać Swoim mieszkaniem. Ozywiście, że mieszkanie musi odpowiadać woli i koncepcji strukturalnej jego Mieszkańca. Starając się stworzyć na ziemi mieszkanie dla Boga stajemy się swojego rodzaju architektami wnętrza w jego służbie. Każdy szczegół naszego życia jest elementem składającym się na Jego cudowne mieszkanie.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Wypowiedzi wybitnych Chasydów na temat jedzenia

 Na piśmie stoi napisane: „Człowiek nie żyje jedynie chlebem, lecz dzięki wypowiedzi Ust Bożych” (Deuteronomia 8:3). Rabin DowBer zwany „Magidem” z Mezericz wytłumaczył głębsze znaczenie tej wypowiedzi:

Kabaliści nauczają, że w każdym stworzeniu znajdują się „wypowiedzi Ust Bożych” – czyli litery Mowy Bożej będące narzędziami za pomocą których zostały one stworzone (jak to jest opisane w pierwszym rozdziale Genesis). Kiedy organizm ludzki domaga się kawałka chleba, to jest to jedynie odbiciem duszy pragnącej wypowiedzi Boskiej, która jest „duszą” chleba przetwarzaną przez człowieka w energię, z której korzysta aby osiągnąć cele Boże.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…