Cheszwan 19

Odpowiedź Alter Rebe w jechidus: Chassidus jest Sz'ma Iizrael. Wyraz "sz'ma" jest skrótem od "s'u Marom eineichem", werset mówi, "wysoko" ("Podnieś oczy na wysoko" - "marom"), ale nie "do nieba" ("szamajim"). "Wysoko" oznacza wyżej i jeszcze wyżej, aby osiągnąć poziom ponad intelekt, ale uchwycić to samo właśnie intelektualnie , "by zobaczyć, kto stworzył to" jak werset podsumowuje.

 

DrukujEmail