Cheszwan 23

Cemach Cedek był aresztowany dwadzieścia dwa razy w ciągu trwania Konferencji Rabinów w Petersburgu, w roku 5603 (1843), pretekstem było  głównie przeciwstawienie się wymaganiom rządu dotyczące zmian w edukacji, itp. "Czy nie jest to bunt przeciwko rządowi?!” - wykrzykiwał minister odpowiadające za kontakty

Cemach Cedek odpowiedział: "Buntownik przeciwko rządowi podlega karze śmierci - śmierci fizycznej; buntownik przeciwko Królestwa Niebieskiego jest karany śmiercią duszy. No i co jest gorsze?"

 

DrukujEmail