HaJom Jom - Dzień za Dniem

Rebbe i teśćHaJom Jom - Dzień za Dniem

HaJom Jom (hebr. - היום יום, "Dzień za Dniem...") - jest to  swoisty kalendarz na rok hebrajski 5703 (1942-1943), opracowany przez Rabina Menachema Mendla Schneersona na życzenie jego teścia, Rabbi Josefa Ic'chaka Schneersona, w okresie zimy 1942 roku.

Dla każdego dnia kalendarza „HaJom Jom” są przypisane fragmenty Chumasz, Tehillin i Tanyi do studiowania właśnie tego konkretnego dnia - HaJom w owym 5703 roku.

Praktyka ta jest znana pod nazwą Chitas (חת"ת). Studiowanie kolejnego rozdziału Chumasz  jest łączone z odpowiednim dla danego rozdziału komentarzem Raszi.

Każdego dnia również opisywane są wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym dniu, lub zwyczaje praktykowane w Chabad-Lubawicz tego dnia, i / lub krótka inspirująca myśli na ten dzień, zaczerpnięta, z reguły, z dzieł szóstego Rebe, Josef’a Ic’chak’a Schneersohna. Opisując tę pracę, Rabbi Josef Ic'chak napisał: "Książka, jest małego formatu ... ale przepełniona perłami i diamentami najwyższej jakości ... Wybitny palatium Chasydyzmu."

Kalendarz nigdy nie był ponownie wydany, jednak przedrukowany był wiele razy i nadal prowadzone są nad nim studia.

W wielu synagogach Chabad-Lubawicz zapisy na każdy dzień głośno czytane po porannym nabożeństwie.

Poniżej przetaczane są tłumaczenia tych zapisów - HaJom Jom. 

 

HaJom-Jom

Siwan 7, 2gi Szawuot
Siwan 6, 1szy Szawuot
Siwan 5, 49 Omer
Siwan 4, 48 Omer
Siwan 3, 47 Omer
Siwan 2, 46 Omer
Siwan 1, 45 Omer, Rosz Chodesz
Ijar 29, 44 Omer
Ijar 28, 43 Omer
Ijar 27, 42 Omer