Uświęcenie księżyca - Kiddusz Lewana

kiddusz lewanaRaz w miesiącu, gdy księżyc ponownie ukazuje się na niebie, recytuje się specjalne błogosławieństwo nazywane „Kiddush Lewanah " („Uświęcenie księżyca", chwaląc Stwórcę dla jego cudowną pracę, którą opisuje astronomia.

Kiddush Lewanah jest recytowany po zmroku, zwykle w sobotę wieczorem. Błogosłąwieństwo to
można odmawiać, poczynając od trzeciej nocy po ukazaniu się księżyca, aż do jego pełni (tzn. do ok. piętnastego dnia miesiąca księżycowego). Błogosławieństwu towarzyszą recytacja psalmów i fragmentów Talmudu, często też
pieśnie i tańce pełne radości, ponieważ nasz naród jest porównywany do księżyca – odradza się i odradza na nowo na pzstrzeni całej historii. Kiedy błogosławimy księżyc, odnawiamy naszą ufność, że bardzo szybko, światło Boskiej Obecności wypełni całą ziemię, a naród żydowski powróci z wygnania swojego domu.


DrukujEmail