Czytanie tory

Podnoszenie i ubieranie Tory

Po czytaniu, zwój Tory jest unoszony (Hagba) i ubierany (Gelila).
Kiedy zwój Tory jest unoszony po zakończeniu czytania, usiłujemy podejść blisko do podium tak by móc przeczytać pismo Tory. Recytujemy poniższe słowa podczas, gdy Tora jest pokazywana.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Modlitwa za chorego

Po zakończeniu czytania z Tory, przedstawia się modlitwy za tych którzy szukają uzdrowienia z choroby (miszeberach). Zebrani mówią Gabajowi imię chorej osoby oraz imię jej matki najlepiej po hebrajsku, np. Riwka bat (córka) Sara.
Interesująca uwaga: Modlitwy za chorego wymieniają imię matki chorej osoby, a modlitwy za kogoś, kto otrzymuje aliję wymieniają imię ojca tej osoby. Zgodnie z żydowskim prawem, imię ojca jest jak nazwisko, używane jest tylko w celu identyfikacji. Matka, jednakże, jest związana z życiem i duszą.

DrukujEmail

Błogosławieństwa i instrukcje

W niektórych synagogach zwyczajem jest by osoba przystępująca do  Aliji (Ole) ma na sobie Talit, nawet jeżeli normalnie go nie nosi.
Kiedy nadejdzie czas na błogosławieństwo, czytający pokaże, gdzie dany czytany fragment Tory rozpoczyna się i kończy. Dotknij początek i koniec czytania z Tory rogiem (citcit) swojego Talitu (lub paskiem Tory) i ucałuj go. Przybliż Torę, złap oba uchwyty, obróć głowę lekko w prawą stronę i powiedz:

Czytaj dalej

DrukujEmail

Alija

Podczas Szabatowego czytania Tory, ośmiu mężczyzn jest wzywanych przez Gabaja do "wzniesienia się" do Tory po aliję (zaszczyt). Jest jedna alija dla każdego fragmentu Tory, który jest śpiewany. Dodatkowa alija wyznaczona jest jako Maftir alija, I przyznawana jest osobie, która będzie czytała Haftarę. Haftara jest rozdziałem z Proroków, który ma wyrazić poetycko i profetycznie przekaz zawarty w Torze czytany tego dnia.
Pierwsza alija przyznawana jest potomkowi Kohanim (rodziny kapłańskie, które służyły w czasach Świątyni). Druga alija przyznawana jest komuś z rodu Lewiego. Pozostałe alijot są przyznawane potomkom innych plemion Izraela ("Isroel"). Jeśli żaden Kohen nie jest obecny, Lewi albo Isroel może być wezwany do pierwszej aliji.

DrukujEmail

Czytanie Tory

Pięcioksiąg Mojżesza podzielony jest na 54 części. Jedną cześć (zwaną Parszą) czyta się w ciągu każdego tygodnia tak, że cała Tora jest ukończona
w ciągu roku. W pewne tygodnie dwie części są łączone i czyta się jako jedną.
Czytanie Tory rozpoczyna się, kiedy członkowi zgromadzenia przyznaje się zaszczyt otwarcia Arki i wyjęcia Tory, z wielkim respektem i ceremonią.

Czytaj dalej

DrukujEmail