Tora

Sefer Tora a 6 Adar

Tora-zwójDnia 6 Adar roku 1273 p.n.e. Mojżesz sfinalizował sporządzenie Ksiąg Tory. Tego dnia był skończony przegląd, sprawdzenie  Księgi Powtórzonego Prawa - Księgi Dwarim, rozpoczęty przez Mojżesza kilka tygodni wcześniej, w dniu 1 miesiąca Szwat. 

Wtedy Mojżesz ostatecznie zapisał cały Pięcioksiąg - słowo po słowie, którymi przemawiał do niego Bóg. 

Ten zwój Tory został przeniesiony do Świętej Arki Przymierza tam, gdzie już były przechowywane Kamienne Tablice Dekalogu.

Dnia 6 Adar  roku 1482 n.e. ukazała się pierwsza edycja Ksiąg Chumaszu Mojżeszowego z przekładem na jęz.aramejski Onkelosa oraz komentarzami Rabina Szlomo Jitzchaka (Raszi).

 

Tora Księga

Chumasz Mojżeszowy został opublikowany we Włoszech, w Bolonii przez Josefa ben Abrahama Caravitę, który założył drukarnię we własnym domu.

 

DrukujEmail

Najstarszy Zwój Tory

Sefer Tora

Zwój Tory-najstarszyNajstarszy na świecie zachowany w całości zwój Tory odkryto w bibliotece uniwersytetu w Bolonii. Okazało się, że leżał tam niemal kompletnie zapomniany, bo błędnie uznano, że pochodzi z XVII wieku. W rzeczywistości ma około 850 lat - uważa włoski ekspert.

Ponowne odkrycie najważniejszego objawionego tekstu judaizmu, który leżał w bibliotecznych archiwach od kilku wieków jako zabytek o przypisywanej mu znacznie mniejszej wartości historycznej, jest we Włoszech prawdziwą sensacją.

Ustalenie jego wieku to zasługa profesora hebraistyki z bolońskiego uniwersytetu Mauro Peraniego, który ogłosił, że błędem było uznanie, że zwój powstał zaledwie około 400 lat temu. Ta Tora ma ponad osiem wieków - ogłosił Perani wywołując ogromne poruszenie w świecie naukowym. Oznacza to bowiem, że historyczny zwój zasługiwał na znacznie większą uwagę i został praktycznie zlekceważony podczas katalogowania zasobów biblioteki w XIX wieku. Dopiero profesor Perani po raz pierwszy od tego czasu postanowił na nowo go zbadać.

Zabytek, który w katalogu opisany został jako "zwój 2", ma 36 metrów długości i 64 centymetry wysokości. Według najnowszej hipotezy powstał między latami 1155-1225 i jest najstarszym znanym na świecie kompletnym zwojem Tory. Zagadką pozostaje, skąd wziął się w Bolonii.

Odkrycie to - zauważa się - potwierdza jednocześnie związki, jakie łączą ten tekst z Bolonią. W wymowie hebrajskiej nazwa tego miasta znaczy: "to tam mieszka Pan".

Konserwatorzy zabytków i historycy natychmiast przystąpili do wszystkich niezbędnych działań, aby zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania zabytku.

Nawiązano też kontakty z najwybitniejszymi znawcami judaizmu na świecie. Kilkoro zgodziło się z tezą włoskiego profesora. Datę powstania zwoju potwierdzono też w rezultacie badań, przeprowadzonych przy pomocy promieniotwórczego izotopu węgla C14.

(PAP, 2013-05-29)

 

DrukujEmail

Slavita Sefer Tora

Zwój ToryZwój Tory, nazywany Slavita Sefer Torah , który Rebbe przechowywał niczym najcenniejszą rzecz - ten Zwój należał kiedyś do braci Szapiro, chasydzkich drukarzy w mieście Slavita (Rosja). Bezpodstawnie zostali oskarżeni o zabójstwo i aresztowani przez carską policję w 1839 roku. Byli najpierw osadzeni w więzieniu, a później przez 17 lat w areszcie domowym. Ten zwój Tory był z nimi przez cały okres internowania.
Rebe otrzymał ten zwój Tory (na zdjęciu) w 1954 roku.

DrukujEmail

Fakty dotyczące Zwoju Tory

• Zwój Tory jest najświętszą księgą w Judaizmie, stworzonych
z pięciu ksiąg Mojżesza.
• W zwoju Tory jest 304,805 liter.
• Każda strona ma 42 linijki.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Akcesoria

Ecej Chaim(hebr. drzewa życia; ec chaim – drzewo życia)
Ecej Chaim są dwoma drewnianymi wałkami przytwierdzonymi do każdego z zakończeń zwoju Tory, wokół których jest on zrolowany. Każdy wałek jest wystarczająco długi by wychodził poza górny i dolny brzeg zwoju i używany jest jako uchwyt, za który trzyma się zwój Tory i dzięki któremu roluje się zwój z jednej części do następnej.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…