Duchowość

duch

Czytanie Tory

Pięcioksiąg Mojżesza podzielony jest na 54 części. Jedną cześć (zwaną Parszą) czyta się w ciągu każdego tygodnia tak, że cała Tora jest ukończona
w ciągu roku. W pewne tygodnie dwie części są łączone i czyta się jako jedną.
Czytanie Tory rozpoczyna się, kiedy członkowi zgromadzenia przyznaje się zaszczyt otwarcia Arki i wyjęcia Tory, z wielkim respektem i ceremonią.

Czytaj dalej

DrukujEmail