Duchowość

duch

Alija

Podczas Szabatowego czytania Tory, ośmiu mężczyzn jest wzywanych przez Gabaja do "wzniesienia się" do Tory po aliję (zaszczyt). Jest jedna alija dla każdego fragmentu Tory, który jest śpiewany. Dodatkowa alija wyznaczona jest jako Maftir alija, I przyznawana jest osobie, która będzie czytała Haftarę. Haftara jest rozdziałem z Proroków, który ma wyrazić poetycko i profetycznie przekaz zawarty w Torze czytany tego dnia.
Pierwsza alija przyznawana jest potomkowi Kohanim (rodziny kapłańskie, które służyły w czasach Świątyni). Druga alija przyznawana jest komuś z rodu Lewiego. Pozostałe alijot są przyznawane potomkom innych plemion Izraela ("Isroel"). Jeśli żaden Kohen nie jest obecny, Lewi albo Isroel może być wezwany do pierwszej aliji.

DrukujEmail

Czytanie Tory

Pięcioksiąg Mojżesza podzielony jest na 54 części. Jedną cześć (zwaną Parszą) czyta się w ciągu każdego tygodnia tak, że cała Tora jest ukończona
w ciągu roku. W pewne tygodnie dwie części są łączone i czyta się jako jedną.
Czytanie Tory rozpoczyna się, kiedy członkowi zgromadzenia przyznaje się zaszczyt otwarcia Arki i wyjęcia Tory, z wielkim respektem i ceremonią.

Czytaj dalej

DrukujEmail