Od początku świata

Ucieczka Jakuba

Rebeka wysyła Jakuba do Haran
Podczas nie obecności Jakuba, nienawiść, którą żywił do niego Ezaw, obumarła. Jednak gdy tylko Jakub powrócił z Eberu, stara niechęć odżyła z nową siłą, Ezaw rozmyślał dzień i noc nad planem zabicia Jakuba. Strach przed ojcem był jednak zbyt duży by przyczynić mu taki smutek, zdecydował wiec by poczekać z zemstą do śmierci Izaaka.
Rebeka obserwowała Ezawa i rozumiała, że jego mroczne plany mogą zakończyć się źle dla Jakuba. Poprosiła wiec Izaaka, by wysłać Jakuba do jej brata, Labana który przebywał w Haran, by tam Jakub mógł wybrać sobie żonę spośród córek Labana, kuzynek Jakuba. Izaak ochoczo się zgodził,  poradził synu by ten wybrał sobie żonę spośród córek Labana, i pożegnał go płomiennym i czułym błogosławieństwem : “niech pobłogosławi cię B-g Wszechmogący, uczyni twój ród licznym, byś mógł odziedziczyć ziemię twej bytności, którą B-g dał Abramowi.”
Jakub i Elifasz

Czytaj dalej

DrukujEmail

Jakub otrzymuje błogosławieństwo od Izaaka

Złe życie Ezawa
Ezaw, mimo tego że Jakub udał się do akademii Szema i Ebera by uczyć się nauki B-ga,  był jak najdalszy od podobnych przedsięwzięć, żył własnym życiem i coraz bardziej oddalał się od nauk swojego ojca. Czcił jednak ojca swego, i starał się wyglądać jak kochający i posłuszny syn, który jest gotów spełnić każde życzenie swojego ojca, pod warunkiem że nie miało nic wspólnego z nauką. Izaak nie mógł widzieć bezB-żnego zachowania Ezawa, gdyż jego oczy przez starość straciły swą ostrość, i przebywał wyłącznie w swoim namiocie.
Rebeka, natomiast, widziała wszystko, obserwowała spokojny i prawidłowy tryb życia Jakuba i z niepokojem przyglądała się prawdziwemu obliczu swojego pierworodnego syna Ezawa.  Nie miała ona wątpliwości co do tego które jej dziecko wybrało prawidłową drogę.
Po śmierci Szema Jakub powrócił do domu swojego ojca, także Ezaw powrócił z Seir. Izaak był już stary i słaby, poczuł, że nadszedł czas by udzielić swoim synom błogosławieństwa.
Nadal sądząc, że może powierzyć Ezawowi zadanie kontynuowania tradycji Abrahama, Izaak powiedział Ezawowi by ten upolował jelenia i sporządził potrawę dla niego, a otrzyma jego błogosławieństwo. Dumny z siebie, Ezaw wziął swój łuk i udał się w pola.
Taktyka Rebeki

Czytaj dalej

DrukujEmail

Jakub i Ezaw

Narodziny bliźniaków
Dwadzieścia lat przeszło od ślubu Izaaka i Rebeki, jednak wciąż nie byli błogosławieni dziećmi.  W końcu B-g odpowiedział na modlitwy Izaaka, i Rebeka urodziła bliźniaki. Pierwsze dziecko było pokryte włosami, jak dorosły człowiek, rodzice nazwali go Ezaw (od hebrajskiego słowa osso – „koniec”) Drugie dziecko trzymało się za piętę Ezawa, i Izaak nazwał go Jakub (Jaakow – „ten który trzyma za piętę”).
Jakub i Ezaw dorastają
Mimo tego, że dzieci były bliźniakami i wychowywały się razem, posiadały odmienne charaktery. Jakub cały czas był w domu, spędzał czas ucząc się ze swym ojcem i dziadkiem Abrahamem. Ezaw zaś uciekał do oszustwa by nie zajmować się nauką, i większość czasu spędzał na polach. Lubił polować i zabijać, często nie było go w domu wiele dni podrząd.
Śmierć Abrahama
Abraham dożył  do sędziwego i szczęśliwego wieku i zmarł w wieku stu siedemdziesięciu pięciu lat. Jego synowie, Izaak i Iszmael pochowali go w jaskini Machpela.
Ezaw zabija Nimroda

Czytaj dalej

DrukujEmail

Małżeństwo Izaaka

Misja Eliezera
Trzy lata namiot Sary pozostawał pusty. Przygnębienie i smutek panowały tam, gdzie za życia Sary pulsowało światło i życie.
Abraham pragnął by Izaak ożenił się z kobietą o charakterze i postawie Sary. Izaak natomiast, był całkowicie pogrążony w naukę i służbę B-gu. Było oczywistym dla Abrahama, że nie znajdzie prawidłowej kobiety dla swojego syna wśród swoich sąsiadów z Kanaanu. Ich wychowanie i styl życia był zbyt różny od  tego jaki prowadzili on i Izaak, żadna z nich nie mogła by być towarzyszką życia dla jego syna, prawdziwą następczynią Sary.
Abraham zdecydował, że poszuka swojej przyszłej synowej wśród dzieci swojego brata, Nahora. Zawołał swojego zaufanego sługę, Eliezera, który zarządzał domowymi sprawami Abrahama od czasu gdy ten opuścił dwór Nimroda. Abraham kazał Eliezerowi przysięgnąć że uda się do Nahora, który żył w Mezopotami, by znaleźć żonę dla Izaak.
Z dziesięcioma wielbłądami załadowanymi najlepszymi skarbami swojego pana, Eliezer udał się do Mezopotamii na swoją świętą misje.
Modlitwa Eliezera

Czytaj dalej

DrukujEmail

Wielka próba

Dziwne przykazanie B-ga
Spokój i harmonia znów powróciły do domu Abrahama po tym jak Iszmael i jego matka go opuścili. Jednak Abraham nie doznał jeszcze całkowitego spokoju, jeszcze raz jego wiara miała być poddana ciężkiej próbie.
W czasach ucisku Abraham udowodnił swoją nieugiętą wiarę w B-ga, lecz czy była ona tak samo silna w czasie błogości? B-g teraz poddał szczerość i posłuszność Abrahama najcięższej próbie ze wszystkich możliwych. Jawiąc się nagle Abrahamowi B-g powiedział mu” Weź swojego syna, jedynak swego, którego kochasz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem.”
Abraham nie błagał B-ga o los swojego syna. Nie pytał też jak pogodzić to przykazanie z obietnicą, że Izaak zostanie ojcem ogromnego narodu który będzie niósł imię B-ga. B-g przykazał, a Abraham był niecierpliwy by wypełnić jego wolę.
Ojciec i syn razem

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…