Parsze Tory

studiowanie-tory-300x1991Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 

  Księga BERESZIT (Rodzaju)

1.  Bereszit...............  1,1 - 6,8

2.  Noach .................... 6,9 - 11,32

3.  Lech Lecha............12,1 - 17,27

4.  Wajera.................. 18,1 - 22,24

5.  Chaje Sarah.............23,1 - 25,18

6.  Toldot ..................25,19 - 28,9

7.  Wajece..................28,10 - 32,3

8.  Wajiszlach............32,4 - 36,43

9.  Wajeszew ............37,1 - 40,23

10. Mikec ..................41,1 - 44,17

11. Wajigasz.............44,18 - 47,27

12. Wajechi .............47,28 - 50,26

Księga SZMOT (Wyjścia)

1.  Szmot..................1,1 - 6,1

2.  Waera................. 6,2 - 9,35

3.  Bo ......................10,1 - 13,16

4.  Beszalach .........13,17 - 17,16

5.  Jitro ...................18,1 - 20,23

6.  Miszpatim.........21,1 - 24,18

7.  Teruma ..............25,1 - 27,19

8.  Tecawe...............27,20 - 30,10

9.  Ki Tisa................30,11 - 34,35

10. Wajakel .............35,1 - 38,20

11. Pekudei .............38,21-40,38 

Księga WAJIKRA (Kapłańska)

1.  Wajikra.................1,1 - 5,26

2.  Caw .....................6,1 - 8,36

3.  Szemini................9,1 - 11,47

4.  Tazrija ..............12,1 - 13, 59

5.  Mecora ..............14,1 - 15, 33

6. Acharei......16,1 - 18, 30

7.  Kedoszim ..........19,1 - 20,27

8.  Emor..................21,1 - 24,33

9.  Behar................  25,1 - 26,2

10. Bechukotai..........  26,3 - 27,34

Księga BAMIDBAR (Liczb)

1.  Bamidbar .............. 1:1 - 4:20

2.  Naso ................. 4,21 - 7,89

3.  Behaalotcha........... 8,1 - 12,16

4.  Szelach............  13,1 - 15, 41

5.  Korach ...............16,1 - 18,32

6.  Chukat..............  19,1 - 22, 1

7.  Balak ................ 22,2 - 25,9

8.  Pinchas ..............25,10 - 30,1

9.  Matot ............... 30,2 - 32,42

10. Masei ................ 33,1 - 36,13

Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)

1.  Dwarim ............... 1,1 - 3,22

2.  Waetchanan............. 3,23 - 7,11

3.  Ekew ................ 7,12 - 11,25

4.  Re'eh ................ 11,26 - 16,17

5.  Szoftim.............  16,18 - 21,9

6.  Ki Tece............  21,10 - 25,19

7.  Ki Tawo..............  26,1 - 29,8

8.  Nicawim.............  29,9 - 30,20

9.  Waejlech...............  31,1 - 30

10. Hazinu .................32,1 - 52

11. Wezot Habracha.....  33,1 - 34,13

         

Eikew

EkewParsza Eikew – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25

Eikew (czyta się również jak Ekew, Ekeb, Aikev) - עֵקֶב — w tłumaczeniu z języka Hebrjskiego oznacza “przestrzegać (prawa)”, jest to drugi po kolei w zdaniu, ale pierwszy charakterystycznyraz w Parszy . Parsza Ekew jest 46-m rozdziałem czytania Tory w cyklu rocznym i trzecie czytanie w Księdze Dwarim. Tekst Parszy składa się 6’865 Hebrajskich liter , 1’747 Hebrajskich słów.

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Eikew:

 

Kótki opis Parszy Eikew

W Parszy Eikew ciąg dalszy, z poprzedniego rozdziału, ostatniej mowy Mojżesza do narodu Żydowskiego.

Mojżesz zapewnia lud, że jeżeli będą przestrzegać nakazów Tory, to życie ich na Ziemi, do której zmierzają by tam zamieszkać, będzie dostatnie i szczęśliwe, jak obiecał Wiekuisty ich praojcom.

Mojżesz również wypomina lud za popełnione grzechy, wspomina o „złotym cielcu”, o buncie Koracha, wspomina też o grzechu wywiadowców i o tym, jak rozdrażnili Wiekuistego w Thabera, Massa i w Kibroth-Hataawa. „Przekorni byliście Wiekuistemu od dnia, którego was poznałem… „ (9:24). Wspomina i o tym, że Wiekuisty, w dobroci i miłości swojej, po długim błaganiu Mojżesza przebaczył: „ W owym czasie rzekł Wiekuisty do mnie - Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, podobne do pierwszych, i wstąp do Mnie na górę….” (10:1).

Mówi Mojżesz o pokajaniu synów Izraela i ich 40-letniej tułaczce po pustyni, w czasie której Naród Wybrany miał zrozumieć, że „nie chlebem jedynym żyje człowiek”, a Wiekuisty żywił ich manną z nieba, by przetrwali….

Mojżesz przypomina, że ziemia, do której podąża naród Izraela, jest krainą bogatą, mlekiem i miodem płynąca, szczególnie obfita w siedem rodzajów płodów: pszenica, jęczmień, winogrona, figi, granaty, oliwki i daktyle – Ziemia Boskiej Obfitości. Nakazuje niszczyć bałwanów, podobizny bożków plemion zamieszkujących tę ziemię wcześniej. Również ostrzega Naród Żydowski, by nie poddali się wpływom ludów pogańskich, by nie bratali się z obcymi narodami.

Parasza opowiada o błogosławieństwie Bożym dla Narodu Żydowskiego, gdy będą przestrzegane Jego nakazy, o kierunkach rozwoju ziemi, o śmierci Aarona Kapłana, obowiązkach Lewitów, obowiązkach ludu Izraela oraz nawołuje do służenia B-gu.

Kluczowym fragmentem Parszy Ekew jest duga część modlitwy „Szma Israel…”, w którym są wymienione ponownie fundamentalne nakazy i zakazy, obietnica nagrody za spełnienie woli Boga oraz przestroga w przypadku nieposłuszeństw (głód, wygnanie…)

Kolejność czytania Parszy Eikew w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 7:12 – 8:10

Drugie czytanie – Dwarim  8:11 – 9:3

Trzecie czytanie – Dwarim 9:4 - 29

Czwarte czytanie – Dwarim 10:1 - 11

Piąte czytanie – Dwarim  10:12 – 11:9

Szóste czytanie – Dwarim  11:10 - 21

Siódme czytanie – Dwarim 11:22 - 25

 

DrukujEmail

Waetchanan

WaetchananWaetchanan – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) rozdz. 3:23–7:11

Wa'etchanan (וָאֶתְחַנַּן- hebr. "i błagałem.."). Parsza jest 45-ym cotygodniowym fragmentem w rocznym cyklu czytania Tory i drugi w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa). Tekst Parszy składa się z 7’343 hebrajskich liter, 1’878 słów hebrajskich i zajmuje 122 wierszy w Sefer Tora.

I przemawiał Wiekuisty do was z pośród ognia….

Krótki opis Parszy Waetchanan:

Parsza ta zawiera pierwsze wersety jednej z najważniejszych modlitw judaizm: "Szma Izrael!" - "Słuchaj Izraelu!"
W treści Parszy Waetchanan, Mojżesz opowiada przed całym zborem narodu Izraela, jak błagał Wiekuistego, by pozwolił mu wejść do Ziemi Świętej, ale On nie pozwolił: „Ale uniósł się Wiekuisty z przyczyny waszej i nie wysłuchał mnie….” (Dwarim, 3:26). Nakazał jedynie wzejść na szczyt Pisgi, by objąć wzrokiem Ziemię Świętą Izraela.
Parsza obejmuje też dalszy ciąg „powtórzenia praw Tory” – Mojżesz wspomina o wyjściu z Micraim (Egiptu) oraz o darowaniu Tory, mówi o tych zdarzeniach jak o zdarzeniach bezprecedensowych w historii całej ludzkości : ” Albo czy jakiś bóg spróbował przyjść, a wziąć sobie naród spośród innego narodu; próbami, znamionami, i cudami, i wojną, i ręką przemożną, i ramieniem wyciągniętem, i postrachami wielkimi, jak uczynił dla was Wiekuisty, Bóg wasz, w Micraim, przed oczyma twymi? Tobie to pokazano, że Wiekuisty jest Bóg, a nikt prócz Niego!....” (Dwarim, 4:34-35).
W tej że Parszy zawarte są proroctwa Mojżesza o tym, że przyszłe pokolenia Izraelitów odwrócą się od Boga, za co będą wydalone z Ziemi Świętej i rozproszone wśród innych narodów Świata. Ale wciąż będą szukać Boga, by powrócić i przestrzegać Jego Przykazań.

Kolejność czytania Parszy Wa'etchanan w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 3:23 – 4:5

Drugie czytanie – Dwarim 4:6 - 40

Trzecie czytanie – Dwarim 4:41 - 49

Czwarte czytanie – Dwarim 5:1 – 18

Piąte czytanie – Dwarim 5:19 – 6:3

Szóste czytanie – Dwarim 6:4 – 6:25

Siódme czytanie – Dwarim 7:1 - 11

                                                                                                         Waetchanan2

DrukujEmail

Dwarim

DwarimParsza Dwarim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – rozdz. 1:1 - 3:22

Dwarim (lub też Debarim) -דְּבָרִים — w tłumaczeniu z jęz Hebrajskiego : “rzeczy, sprawy, słowa” . Jest to 44-ta parsza w rocznym cyklu czytania Tory i zarazem pierwsza Parsza w Księdze Dwarim (Księdga Powtórzonego Prawa). Tekst parszy składa się z ponad 5’972 Hebrajskich liter, 1’548 Hebrajskich słów

„…Teraz tedy, Izraelu słuchaj ustaw i praw, których was nauczam, abyście je spełniali, abyście żyli i poszli, i posiedli ziemię, którą Wiekuisty, Bóg ojców waszych, daje wam….” (4:1)

Krótki opis Parszy Dwarim

Pierwszego dnia jedenastego miesiąca (Szwat), dokładnie 37 dni przed swoim odejściem z tego świata, Mojżesz przystępuje, jak wskazał mu Wiekuisty, do powtórzenia praw, ustaw, nakazów Tory danych przez Niego - Wszechmogącego Izraelowi, zwracając się do całego zgromadzenia narodu Izraela. Wymienia wszystko, co się wydarzyło w drodze od momentu wyjścia z Micraim (Egiptu) na przestrzeni 40 lat przejścia ludu Izraela przez pustynię, wytyka grzechy i czyny niegodne. Wzywa do pamiętania i ścisłego przestrzegania Boskich nakazów Tory - micwot. Wzywa do dbania o Ziemię, którą Wszechmogący daruje im, jak obiecał praojcom – Abrahamowi, Ichakowi, Jakunowi, narodowi żydowskiemu. Jednak do Ziemi Obiecanej wejdą nie z Mojżeszem, ale po jego śmierci.

Mojżesz wspomina, jak wyznaczał przywódców oraz sędziów, gdyż naród izraelski na tyle się rozrósł, że do sprawnego zarządzania potrzebował wsparcia ze strony starszych, ludzi mądrych, światłych i sprawiedliwych, którzy też krzewili wiedzę o prawie Bożym wśród ludności.

Wspomina Mojżesz też o ciężkiej wędrówce przez pustynię od góry Synaj. Wspomina o misji wywiadowczej oraz o tym, jak na skutek oszustwa wiarołomnych wysłanników, naród się zbuntował po raz kolejny, odrzucając dar Boży, rezygnując z wejścia do Ziemi Obiecanej. Wtedy rozgniewał się Wszechmocny tak, że zdecydował, iż całe "Pokolenie Wyjścia" umrze na pustyni, nie przestąpi granicy Ziemi Obiecanej, Ziemi mlekiem i miodem płynącej, żyznej i przyjaznej. Wtedy też Mojżesz powiedział: „I na mnie rozgniewał się Wiekuisty z przyczyny waszej, mówiąc – I ty nie wejdziesz tam…” (Dwarim, rzd 1:37)

Mojżesz wspomina też zdarzenia w ostatniego etapu przejścia, gdy rządzący Moawy i Amona nie pozwolili Izraelitom przejść przez ich tereny; wspomina wojny z Sychonem, królem Cheszbonu oraz Ogiem, królem Baszanu, i przekazanie tych ziem pokoleniom Reubena, Gada oraz części pokolenia Menasze.

W tej parszy Mojżesz, wolą Boga, namaszcza Jehoszua wnuka Aarona Arcykaplana, na swojego następcę, który poprowadzi naród Żydowski do Ziemi Świętej oraz będzie dowodził w zwycięskich bitwach o nią : ”Jechoszua, syn Nuna, który stoi przed tobą, on wejdzie tam, jego utwierdzaj, gdyż on ją odda w posiadanie Izraelowi: (1:38)

Kolejność czytania Parszy Dewarim w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 1:1–13

Drugie czytanie – Dwarim 1:14 - 21

Trzecie czytanie – Dwarim 1:22 - 38

Czwarte czytanie – Dwarim 1:39 – 2:1

Piąte czytanie – Dwarim 2:2 – 2-31

Szóste czytanie – Dwarim 2:32 – 3:17

SiódmeczytanieDwarim 3:18 - 22

DrukujEmail

Matot-Masei

Matot-MaseiMatot-Masei - (מטות-מסעי) - Księga Bamidbar (Księga Liczb), 30:2–36:13 

Dlaczego w niektórych tygodniach w ciągu roku czytane są dwie parsze, czyli dwa rozdziały Tory?

Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach 54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Behar  i Bechukotai czytane są osobno jedna po drugiej w kolejnych tygodniach. W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku. 

Nie należy przeto kazić ziemi, na której mieszkacie, wpośród której też Ja przebywam: gdyż Ja, Wiekuisty, przebywam wpośród synów Israela!” (Bamidbar, 35:34)

Parsza Matot - Bamidbar (Księga Liczb) - 30:2-32:42

Matot מַּטּוֹת(w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – plemiona, rody) – jest to 42-ga parsza w rocznym cyklu czytania Tory 9-ta w Księdze Bemidbar. Tekst parszy Matot zawiera 1,484 hebrajskich słów, 112 wierszy

Krótki opis Parszy Matot:

Mojżesz przekazuje przywódcom plemion Izraela prawa dotyczące składania ślubów i możliwości ich unieważnienia.

Toczy się wojna przeciwko Madianitom. Jest to zemsta za ich spisek mający na celu moralne zniszczenie Izraela. Mojżesz wysyła na wojnę tysiąc zbrojnych z każdego pokolenia - razem dwanaście tysięcy uzbrojonych wojowników. Żydzi odnoszą zwycięstwo a w tym miejscu Tora daje nam szczegółowy opis zdobytych łupów wojennych oraz sposobu, w jaki sposób zostały one rozdzielone pomiędzy ludu Izraela, wojowników, lewitów, arcykapłana .

Przewódcy plemion Reubena i Gada (do których potem dołączyła połowa plemienia Manasze), które posiadały liczne stada bydła proszą o przyznanie im ziem na wschód od Jordanu, które świetnie nadają się na pastwiska. Mojżesz początkowo jest oburzony ich propozycją, zarzucając im, że nie chcą wesprzeć pozostałych plemion w podboju Ziemi Obiecanej. Ostatecznie jednak zgadza się, pod warunkiem, że najpierw wraz z innymi plemionami wezmą udział w walce o tereny na zachód od Jordanu.

Kolejność czytania Parszy Matot w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   30:2–17

Drugie czytanie – Bamidbar 31:1–12

Trzecie czytanie – Bamidbar 31:13-24

Czwarte czytanie – Bamidbar 31:25-41

Piąte czytanie – Bamidbar 31:42-54

Szóste czytanie – Bamidbar 32:1-19

Siódme czytanie – Bamidbar 32-20-42

Masei – Bamidbar (Księga Liczb) – rozdziały 33:1 – 36:13

Masei, Mas’ei (מַסְעֵי — “wyprawa, przemarsz” ) – 43-cia Parsza tygodnia w cyklu rocznym czytania Tory I ostatnia w Księdze Bamidbar. Tekst paszy Masei składa się z ponad 5’773 hebrajskich lier, 1’461 hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Masei.

Parsza omawia etapy podróżyIzraelitów oraz 42 punkty – stacje postoju od momentu Wyjścia z Micraim do ostatniego miejsca postoju w stepach Moawa, nad rzeką Jordan, tuż naprzeciwko ziemi Kaanan. Są tu też wskazówki dotyczące przemarszu do Ziemi Obiecanej. Określone są granice Izraela oraz wyznaczone są miasta-schrony oraz miejsca, gdzie będą zsyłani winni nieumyślnego spowodowanie śmierci.

Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa, córki Celofchada (o których mowa w Parszy Pinchas) wychodzą za mąż za mężczyzn w tego samego plemienia Menasze, mając na celu by przedział dóbr im należny pozostał w ich plemieniu.

Kolejność czytania Parszy Masei w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   33:1–10

Drugie czytanie – Bamidbar 33:11–49

Trzecie czytanie – Bamidbar 33:50–34:15

Czwarte czytanie – Bamidbar 34:16–29

Piąte czytanie – Bamidbar 35:1–8

Szóste czytanie – Bamidbar 35:9–34

Siódme czytanie – Bamidbar 36:1–13

Masei - pochód

 

DrukujEmail

Pinchas

pinchas1Parsza Pinchas – Księga Ba’midbar ( Księga Liczb) 25:10 – 30:1

Pinchas lub Pin’has - (פִּינְחָס — dla pisowni “Phinehas”) - jest to imię, syna Kohena – szósty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej Parszy, która stanowi 41-szy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym oraz ósmy w Księdze Bamidbar. Parsza Pinchas składa się z 7'853 Hebrajskich liter i 1'887 Hebrajskich słów.

Kratki opis Parszy Pinchas

I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: " "Pinchas, syn Elazara, syn Aharona kapłana odwrócił zapalczywość Moję od synów Israela, uniósłszy się żarliwością Moją w pośród nich, żem nie wytępił synów Israela w żarliwości Mojej (XXV:10-11)

B-g oznajmia Mojżeszowi, że Pinchas, syn kapłana Elazara, wnuk Aharona, zostanie nagrodzony za swoje oddanie B-gu. Zabicie Zimriego ( z pokolenia Symeona) i jego madianickiej kochanki powstrzymało gniew Pana przeciwko Izraelowi.  Dlatego B-g ofiaruje Pinchasowi przymierze pokoju oraz wieczne kapłaństwo dla niego i jego potomków.

Na polecenie B-ga, zostaje przeprowadzony nowy spis ludności. Łączna liczba mężczyzn w wieku od 20 do 60, (nie licząc tych z pokolenia Lewitów) wyniosła 601'730 osób. B-g instruuje Mojżesza, w jaki sposób (poprzez losowanie) Ziemia Izraela powinna być rozdzielona pomiędzy plemiona i rody, z uwzględnieniem ich liczebności.

Córki Celofchada: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa zwracają się do Mojżesza z żądaniem, by przyznano im ziemię należną ich ojcu, który zmarł nie pozostawiwszy syna. Mojżesz przedstawia to żądanie B-gu. B-g przyznaje słuszność ich argumentów i nakazuje włączenie tego przepisu (prawa córek do dziedziczenia  w przypadku gdy ojciec nie pozostawił syna) do zawartych w Torze praw dziedziczenia.

Mojżesz wyznacza Joszuego, syna Nuna na swojego następcę i przywódcę, który dalej poprowadzi naród Izraela do Ziemi Obiecanej.

Na końcu Parszy podana jest szczegółowa lista ofiar codziennych oraz dodatkowych ofiar, jakie powinny być składane w Szabat, Rosz Chodesz oraz z okazji świąt Pesach, Szawuot, Rosz HaSzana, Yom Kipur, Sukkot i Szemini Atzeret.

 

Kolejność czytania Parszy Pinchas w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   25:10 – 26:4

Drugie czytanie – Bamidbar  26:5 - 51

Trzecie czytanie – Bamidbar 26:52 – 27:5

Czwarte czytanie – Bamidbar  27:6 – 23

Piąte czytanie – Bamidbar  28:1 – 15

Szóste czytanie – Bamidbar 28:16 – 29:11

Siódme czytanie – Bamidbar  29:12 – 30:1

DrukujEmail

Więcej artykułów…