Parsze Tory

studiowanie-tory-300x1991Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 

  Księga BERESZIT (Rodzaju)

1.  Bereszit...............  1,1 - 6,8

2.  Noach .................... 6,9 - 11,32

3.  Lech Lecha............12,1 - 17,27

4.  Wajera.................. 18,1 - 22,24

5.  Chaje Sarah.............23,1 - 25,18

6.  Toldot ..................25,19 - 28,9

7.  Wajece..................28,10 - 32,3

8.  Wajiszlach............32,4 - 36,43

9.  Wajeszew ............37,1 - 40,23

10. Mikec ..................41,1 - 44,17

11. Wajigasz.............44,18 - 47,27

12. Wajechi .............47,28 - 50,26

Księga SZMOT (Wyjścia)

1.  Szmot..................1,1 - 6,1

2.  Waera................. 6,2 - 9,35

3.  Bo ......................10,1 - 13,16

4.  Beszalach .........13,17 - 17,16

5.  Jitro ...................18,1 - 20,23

6.  Miszpatim.........21,1 - 24,18

7.  Teruma ..............25,1 - 27,19

8.  Tecawe...............27,20 - 30,10

9.  Ki Tisa................30,11 - 34,35

10. Wajakel .............35,1 - 38,20

11. Pekudei .............38,21-40,38 

Księga WAJIKRA (Kapłańska)

1.  Wajikra.................1,1 - 5,26

2.  Caw .....................6,1 - 8,36

3.  Szemini................9,1 - 11,47

4.  Tazrija ..............12,1 - 13, 59

5.  Mecora ..............14,1 - 15, 33

6. Acharei......16,1 - 18, 30

7.  Kedoszim ..........19,1 - 20,27

8.  Emor..................21,1 - 24,33

9.  Behar................  25,1 - 26,2

10. Bechukotai..........  26,3 - 27,34

Księga BAMIDBAR (Liczb)

1.  Bamidbar .............. 1:1 - 4:20

2.  Naso ................. 4,21 - 7,89

3.  Behaalotcha........... 8,1 - 12,16

4.  Szelach............  13,1 - 15, 41

5.  Korach ...............16,1 - 18,32

6.  Chukat..............  19,1 - 22, 1

7.  Balak ................ 22,2 - 25,9

8.  Pinchas ..............25,10 - 30,1

9.  Matot ............... 30,2 - 32,42

10. Masei ................ 33,1 - 36,13

Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)

1.  Dwarim ............... 1,1 - 3,22

2.  Waetchanan............. 3,23 - 7,11

3.  Ekew ................ 7,12 - 11,25

4.  Re'eh ................ 11,26 - 16,17

5.  Szoftim.............  16,18 - 21,9

6.  Ki Tece............  21,10 - 25,19

7.  Ki Tawo..............  26,1 - 29,8

8.  Nicawim.............  29,9 - 30,20

9.  Waejlech...............  31,1 - 30

10. Hazinu .................32,1 - 52

11. Wezot Habracha.....  33,1 - 34,13

         

Pekudei

PikudeiParsza Pekudei – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 38:21 – 40:38

 

Pekudei (פְקוּדֵי)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „obliczenia”, występuje jako drugi wyraz w treści Parszy (Księga Wyjścia 38:21). Parsza Pekudei  jest 23-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory oraz 11-m i ostatnim  w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Pekudei składa się z 4’432 Hebrajskich liter, 1’182 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Pekudei:

„Oto obliczenia dla przybytku, przybytku świadectwa, które obliczone zostały z polecenia Mojżesza….”

Mojżesz zleca przeliczenie złota, srebra, miedzi i innych kosztowności, które ofiarowali izraelici dla budowy Miszkanu. Becalel, Aliwaw wraz z pomocnikami wykonują osiem strojów dla Kohenów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Mojżesza ( opis wytycznych - w parszy Tecawe). Budowa Miszkanu zakończona, stroje dla Kohenów są gotowe. Mosze namaszcza Miszkan i poświęca Aharona i jego synów do kapłaństwa. Nad Miszkanem pojawia  się biała Chmura, symbolizująca wejścia do niego Boskości - Boskiej Obecności.

Kolejność czytania Parszy Pekudei w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 38:21–39:1

Drugie czytanie – Szmot  39:2–21

Trzecie czytanie – Szmot  39:22-32

Czwarte czytanie – Szmot  39:33-43

Piąte czytanie – Szmot   40:1-16

Szóste czytanie – Szmot   40:17–27

Siódme czytanie – Szmot  40:28-38

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

DrukujEmail

Bereszit

 

Bereshit1Parsza Bereszit - KsięgaBereszit - בראשית (Księga Rodzaju), 1:1 – 6:8

Bereszit -בְּרֵאשִׁית – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „na początku”, jest to piewszy wyraz tej Parszy, która stanowi pierwszy rozdział tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 7’235 Hebrajskich liter, 1’931 Hebrajskich słów, mieści się na 146 wersetach zwoju Tory.

Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

Krótki opis Parszy Bereszit

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię…

Pierwszy rozdział Tory jest powszechnie znany – fascynująca opowieść o stworzeniu świata.

W ciągu sześciu dni Bóg stworzył cały istniejący świat: w pierwszym dniu stworzył światło i ciemność i rozdzielił je na dzień i noc.

Na drugi dzień, uczynił Bóg przestwór i podzielił "między wodami, które nad przestworem, a wodami, które pod przestworem", i nazwał Bóg przestwór niebem.

Na trzeci dzień Bóg rzekł, by zebrały się wody w jedno miejsce pod niebem i by ląd wznisł się nad wodami, tak powstały morza i ziemia, która za słowem Bożym porosła zieloną trawaą i drzewami, i całą roślinnością.

W czwartym dniu Stwórca określa położenie słońca, księżyca i gwiazd, i nadaje im funkcje „dla przyświecania ziemi i aby panowały dniem i nocą i przedzielać między światłem a ciemnością”.

Piątego dnia Bóg stworzył ptaki i ryby, i wszelkie "jestestwa żyjące".

W szóstym dniu Bóg stworzył – zwierzęta lądowe według rodzajów swoich i "wszelki płaz" według rodzajów swoich i nadał im nazwy. I tegoż dnia szóstego stworzył Bóg  człowieka "na obraz i podobieństwo Swoje", by panował na Ziemi. Człowiek został stworzony jako ziemska istota nieśmiertelna.

I spełnione były niebo i ziemia i wszystek zastęp ich. I skończył Bóg dnia siódmego dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego po całym dziele Swoim, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, albowiem w nim zaprzestał Bóg czynić wszystkie dzieła Swoje, które stworzył.” Dzień siódmy – Szabat.

Bóg stworzył człowieka zprochu ziemi i tchnął w niego"dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą”. Stwórca stworzył też Eden, ogród z Drzewem Życia (zwanym też Drzewem Poznania lub Drzewem Dobra i Zła) – tam, w Rajskim Ogrodzie człowiek zamieszkał.

To był jeden-jedyny człowiek na całej Ziemi. I rzekł Wiekuisty Bóg - Nie jest dobre dla człowieka, aby pozostał samotnym…”. – i uczynił jemu Stwórca pomoc odpowiednią – stworzył kobietę z żebra człowieka. I nazwał Bóg człowieka Adamem, mężem a kobietę – Ewą, żoną Adama.

Adam i Ewa mieszkają wGan Eden – Rajskim Ogrodzie. Mają zgodę Stwórcy, by korzystać i żywić się owocami całego ogrodu z wyjątkiem Drzewa Życia. WążkusiEwędo naruszeniazakazu Wszechmogącego – Ewa zrywa zakazany owoc, który zjada razem ze swoim mężem Adamem. Za popełniony grzech nieposłuszeństwa, złamania zakazu Boskiego, człowiek tracinieśmiertelność – Adam i Ewa zostają wygnani z Rajskiego Ogrodu.

Ewa rodzi dwóch synów: Kaina i Abla. Kain z zazdrości, podstępnie Kain zabija swojego brata Abla, za co Wszechmogący wypędza go, skazując na wieczną tułaczkę

Ewa rodzi Adamowi trzeciego syna o imieniu Szet. To jego potomek w dziesiątym pokoleniu - Noach zostaje jedynym sprawiedliwym w całkowicie zdemoralizowanym społeczeństwie.

Kolejność czytania Parszy Bereszit w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit 1:1–2:3

Drugie czytanie – Bereszit 2:4–19

Trzecie czytanie – Bereszit 2:20–3:21

Czwarte czytanie – Bereszit 3:22–4:18

Piąte czytanie – Bereszit  4:19–22

Szóste czytanie – Bereszit 4:23–5:24

Siódme czytanie – Bereszit  5:25–6:8

 

DrukujEmail

Wezot Habracha

Wezot HabrachaWezot Habracha – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) 33:1-34:12

Wezot Habracha (וְזֹאת הַבְּרָכָה — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "a oto błogosławieństwo..” – pierwsze słowa Parszy Wezot Habracha), jest 54-y i ostatni rozdział cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i 11-y, również ostatni w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa). Parsza tego tygodnia zawiera najmniejszą liczbę wyrazów w stosunku do poprzednich, jej tekst składa się z 1’969 Hrbrajskich liter , 512 Hebrajskich słów

Krótki opis Parszy Wezot Habracha

„A oto błogosławieństwa, którym błogosławił Mojżesz, mąż Boży, synom Izraela przed śmiercią soją….”

W Parszy zawarte są pożegnalne Błogosławieństwa Mojżesza dla każdego z 12 plemion Izraela, wygłoszone tuż przed śmiercią Mojżesza. Wtórując błogosławieństwom, które Jakob przekazał swoim synom pięć pokoleń wstecz, Mojżesz każdemu z plemion z osobna przypisuje ich znaczenie i rolę, którą ma spełniać będąc częścią narodu Izraela.

Zakończenie Księgi Dwarim i zarazem całej Tory jest w miejscu, gdy Mojżesz wstępuje „ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pigi, która naprzeciw Jerecha………”

„…….I umarł tam Mojżesz sługa Wiekuistego……”

„….I nie powstał więcej prorok w Izraelu jako Mojżesz…….”

Kolejność czytania Parszy Wezot Habracha:

Pierwsze czytanie — Dwarim 33:1 – 7

Drugie czytanie – Dwarim 33-8 - 12

Trzecie czytanie – Dwarim 33:13 - 17

Czwarte czytanie – Dwarim 33:18 – 21

Piąte czytanie – Dwarim 33:22 – 26

Szóste czytanie – Dwarim 33:27 – 29

Siódme czytanie – Dwarim 34

DrukujEmail

Hazinu

Ha-azinuHazinu - Kaięga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52.

Hazinu też Ha'azinu (הַאֲזִינוּ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie") jest to pierwszy wyraz w tekście parszy.

Parsza Ha’Azinu jest 53-ą częścią czytania Tory w cyklu rocznym, dziesiątą w księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa). Tekst Parszy zawiera 2’326 Hebrajskich liter, 614 Hebrajskich słów.

 

 

 

 

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Hazinu

Krótki opis Parszy Hazinu

Słuchajcie niebiosa, gdyż mówić będę, a niech słucha ziemia wyrzeczenia ust moich…” (Dwarim, 32:1).   Mojżesz wygłasza pieśń proroczą w formie dydaktycznej, opiewającej przeszłość, ale też przyszłość do pewnego momentu dziejów Izraela. Mojżesz wygłasza ten tekst, jako pieśń ostatniego dnia swojego życia ziemskiego – jest to „pieśń pożegnalna” Mojżesza - -akt oskarżeniaIzraelitów za grzechy, proroctwo karyorazobietnicęostatecznego odkupienia.

Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz udaje się na sam szczyt góry Newo, skąd będzie mógł przed śmiercią objąć wzrokiem Ziemię Obiecaną: „….I umrzesz na górze, na którą wstąpisz, i będziesz przyłączony do ludu twojego…. Bo z daleka zobaczysz tę ziemię…” (Dwarim 32:50-52)

Kolejność czytania Parszy Hazinu w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 32:1–6

Drugie czytanie – Dwarim 32:7–12

Trzecie czytanie – Dwarim 32:13–18

Czwarte czytanie – Dwarim 32:19–28

Piąte czytanie – Dwarim 32:29–39

Szóste czytanie – Dwarim 32:40–43

Siódme czytanie – Dwarim 32:44–52

DrukujEmail

Wajelech

Moses speaks to the children of Israel1Wajelech - Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30

Wajelech (וַיֵּלֶךְ— w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "i poszedł", jest to pierwszy wyraz w treści Parszy Wajelech). Parsza stanowi 52-gi odcinek cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem dziewiąty w Księdze Dwarim.

Krótki opis treści Parszy Wajelech

„I poszedł Mojżesz i wypowiedział te słowa wszystkiemu Izraelowi. I rzekł do nich: ‘Sto dwadzieścia lat mam dzisiaj, nie mogę już wychodzić i wchodzić; Wiekuisty też powiedział do mnie: ‘Nie przejdziesz za ten Jarden…” (Dwarim, 31:1-2)

Parsza Wajelech opisuje wydarzenia z ostatniego dnia ziemskiego życia Mojżesza. Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz wskazuje na swojego następcę Jehoszua. Kończy zapisywanie całej Tory na zwoju, zaś zwój ten prezentuje Lewitóm, by przechowywali go w Arce Przymierza.

Nakaz o ogólnym zgromadzeniu: co siedem lat w Święto Sukkot, pierwszego cyklu szmity cały NaródŻydowski – mężczyźni i kobiety oraz ich dzieci powinni zbierać się w Świątyni Jerozolimskiej, by król czytał dla nich Torę.

Kończy Parszę Wajelech przypowiednia, iż naród Izraela sprzeniewierzy się nakazom Wiekuistego, za co Bóg zasłoni oblicze swoje przed nimi. Jednak ostatecznie ich potomkowie powrócą do Tory na zawsze.

Kolejność czytania Parszy Wajelech w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze – Dwarim, 31:3-3

Czytanie drugie – Dwarim, 31:4-6

Czytanie trzecie – Dwarim, 31:7-9

Czytanie czwarte – Dwarim, 31:10-13

Czytanie piąte – Dwarim, 14-19

Czytanie szóste – Dwarim, 31:20-24

Czytanie siódme – Dwarim, 31:25:30

DrukujEmail

Więcej artykułów…