Ki Tisa

Ki TisaParsza Ki Tisa  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  30:11 – 34:35

Ki Tisa ( כִּי תִשָּׂא )— w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza: ” gdy zbierzesz….”, występuje jako pierwsze dwa wyrazy w drugim zdaniu Parszy (30:12).
Parsza Ki Tisa  jest 21-m w kolejności tygodniowym odcinkiem  w cyklu rocznym czytania Tory i dziewiątym w  Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Ki Tisa składa się z 7’424 Hebrajskich liter, 2’002 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Ki Tisa:
„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy swojej Wiekuistemu przy spisie ich, aby nie było pośród nich klęski, przy spisie ich…” (rozdz. 30:11,12) .

W parszy Ki Tisa zastaniemy Mojżesza jeszcze na górze Synaj, gdy otrzymuje od Boga dalsze instrukcje dotyczące wykonania Przybytku ( Miszkan'u ) i jego wyposażenia. Podczas tego spotkania Mojżesz otrzymał nakaz od B-ga o ustanowieniu podatku przy spisie ludności, kiedy każdy mężczyzna powyżej 20 lat był by zobowiązany przekazać "pół szekla srebra na świątynię ", aby dokonać "przebłagania" (kippurim) za życie ludzkie. Mojżesz przeprowadza spis, przelicza półszeklowe srebrne monety, ofiarowane przez mężczyzn w wieku powyżej dwudziestu lat. Kolejny nakaz - to wykonanie kadzi miedzianej dla przybytku - kobiety ofiarowują potrzebny na to metal. Bóg instruuje Mojżesza by sporządził specjalną oliwę do namaszczania, aby używał tej oliwy jedynie dla wyświęcenia Przybytku oraz wyposażenia. Tą oliwą mają być namaszczeni przy wyświęceniu Aharon i jego synowie. Bóg wybiera Becalela i Oholiawa dla zbudowania Przybytku i zgromadzenia do niego wyposażenia. Nakazano Żydowskiemu Narodowi, aby przestrzegał Szabatu jako wiecznego znaku tego, że Bóg stworzył świat. Mojżesz otrzymuje od B-ga dwie kamienne Tablice Świadectwa z Dziesięcioma Przykazaniami - Aseret haDewarim. Tłum biedoty, który razem z żydowskim ludem opuścił Egipt, wpada w panikę, kiedy Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, i zmusza Aharona, aby ten zrobił złotego cielca, którego by lud mogli czcić i błagać o pomoc, jako swoje bóstwo. Aharon usiłuje opóźnić wykonanie żądanie tłumu, ale jest bezradny wobec buntu większości. 

Bóg nakazuje Mojżeszowi natychmiast wrócić do ludu, grożąc zniszczeniem wszystkich i utworzeniem nowego narodu z potomków Mojżesza. Kiedy Mojżesz widzi orgię bałwochwalstwa, rozbija Tablice i niszczy złotego cielca. Synowie pokolenia Lewiego z własnej woli karzą grzeszników, zabijając 3000 mężczyzn. Mojżesz ponownie wstępuje na górę,  modli się o przebaczenie dla ludu. Bóg przyjmuje jego modlitwę. 

Przybytek Zgromadzenia - Miszkan zbudowany - obłok chwały Bożej i duch Boży powraca.  Bóg przekazuje Mojżeszowi, jak ma wyciosać nowe Tablice i objawia mu treść modlitwy, głoszącej Jego łaskę. Bóg głósi zakazy, m.in:

- zabroniono bałwochwalstwa, 

- zabroniono zawierania przymierza z lidnością miejscową, która uprawia bałwochwalstwo

- zakaz spożycia mleka z mięsem - gotowania koźlęcia w mleku jego matki .

W Parszy Ki Tisa czytamy nakazy Boga związane z obchodami świąt Pesach, Szawuot, Sukkot, nakazy związane z Szabatem, a także prawa dotyczące ofiarowania pierworodnych i pierwszych owoców (pierwocin) ziemi.

Gdy Mojżesz zstępuje z góry z nowymi Tablicami.

Po spotkaniu z Boskością, twarz Mojżesza promienieje.

Kolejność czytania Parszy Ki Tisa w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 30:11–31:17
Drugie czytanie – Szmot  31:18–33:11
Trzecie czytanie – Szmot  33:12–16
Czwarte czytanie – Szmot  33:17–23
Piąte czytanie – Szmot   34:1–9
Szóste czytanie – Szmot   34:10–26
Siódme czytanie – Szmot  34:27-35

Dlaczego naród izraela zwiątpił ?!...

Komentuje Rabin Szalom Ber Stambler:

DrukujEmail