Wajelech

Moses speaks to the children of Israel1Wajelech - Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30

Wajelech (וַיֵּלֶךְ— w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "i poszedł", jest to pierwszy wyraz w treści Parszy Wajelech). Parsza stanowi 52-gi odcinek cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem dziewiąty w Księdze Dwarim.

Krótki opis treści Parszy Wajelech

„I poszedł Mojżesz i wypowiedział te słowa wszystkiemu Izraelowi. I rzekł do nich: ‘Sto dwadzieścia lat mam dzisiaj, nie mogę już wychodzić i wchodzić; Wiekuisty też powiedział do mnie: ‘Nie przejdziesz za ten Jarden…” (Dwarim, 31:1-2)

Parsza Wajelech opisuje wydarzenia z ostatniego dnia ziemskiego życia Mojżesza. Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz wskazuje na swojego następcę Jehoszua. Kończy zapisywanie całej Tory na zwoju, zaś zwój ten prezentuje Lewitóm, by przechowywali go w Arce Przymierza.

Nakaz o ogólnym zgromadzeniu: co siedem lat w Święto Sukkot, pierwszego cyklu szmity cały NaródŻydowski – mężczyźni i kobiety oraz ich dzieci powinni zbierać się w Świątyni Jerozolimskiej, by król czytał dla nich Torę.

Kończy Parszę Wajelech przypowiednia, iż naród Izraela sprzeniewierzy się nakazom Wiekuistego, za co Bóg zasłoni oblicze swoje przed nimi. Jednak ostatecznie ich potomkowie powrócą do Tory na zawsze.

Kolejność czytania Parszy Wajelech w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze – Dwarim, 31:3-3

Czytanie drugie – Dwarim, 31:4-6

Czytanie trzecie – Dwarim, 31:7-9

Czytanie czwarte – Dwarim, 31:10-13

Czytanie piąte – Dwarim, 14-19

Czytanie szóste – Dwarim, 31:20-24

Czytanie siódme – Dwarim, 31:25:30

DrukujEmail