Żydowskie pojęcia

Początek "Trzech tygodni"

Początek "Trzech tygodni"
17 tamuz rozpoczyna także okres żałoby znany jako "Trzy tygodnie" - okres przed postem Tisza B'Aw. Wyprawianie wesel i innych wesołych ceremonii jest w tym czasie zabronione, nie obcina się włosów, ogranicza się radość. Lubawiczer Rebe zachęcał do większego niż zazwyczaj dawania cedaki w tym okresie, oraz studiowania tych części Tory, które dotyczą Świątyni.

DrukujEmail

Post 17 Tamuz

Post 17 Tamuz

Post w tym dniu został ustanowiony na pamiątkę przełamania murów oblężonej Jerozolimy oraz innych tragicznych wydarzeń (zobacz Kartki z kalendarza). Tego dnia nie jemy i nie pijemy nic, od brzasku do zapadnięcia ciemności. Czyta się Torę w synagodze, do modlitw dodaje się specjalne modlitwy.

DrukujEmail

Dobroczynność

Dobroczynność
Dawanie: Co i w jaki sposób
Dawanie pieniędzy biednym to nie tylko bycie grzecznym i dobrze wychowanym. Cały wszechświat istnieje dzięki naszej dobroczynności. Nic, co posiadamy, tak naprawdę nie należy do nas - Bóg dał nam to jedynie po to, byśmy się podzielili z innymi.
Dobroczynności to spoczywające na nas przykazanie i wielka odpowiedzialność. Ma swoje własne zasady i ramifikacje.
Obowiązek
Powiedzmy, że idąc ulicą zostaliśmy poproszeni o jedzenie. Tora informuje nas, że nie powinniśmy odmówić. Jeżeli zostaliśmy poproszeni o pieniądze, możemy starać się wybadać szczerość proszącego. Nie mamy akurat nic w portfelu? Okażmy chociaż trochę empatii, powiedzmy kilka miłych i podtrzymujących na duchu słów. W żadnym wypadku nie możemy po prostu zignorować prośby.
Powszechną praktyka jest dawanie 10% dochodów na dobroczynność. Wiele książek zostało napisanych na ten temat, a także co i w jakich okolicznościach można zaliczyć w poczet owych 10 procent. Jeżeli mamy jakieś konkretne pytanie w tej sprawie, powinniśmy zwrócić się do naszego rabina.
Pomimo tego, iż dobroczynność jest micwą (przykazaniem), nie ma ona na celu jedynie pomóc innemu człowiekowi - pomaga także nam samym. Dlatego dobrze jest mieć w domu puszkę przeznaczoną na cedakę (dobroczynność) i wrzucać do niej jakąś sumę każdego dnia.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Sfirat haomer (liczenie omeru) i żałoba

Sfirat haomer (Liczenie omeru) i żałoba
Dlaczego?
Aby upamiętnić tragiczną śmierć 24 tysięcy uczniów rabina Akiwy, którzy zmarli w wyniku plagi mającej miejsce pomiędzy Pesach a Szawuot w tym czasie przestrzegamy różnych zwyczajów żałobnych.
Kiedy?
Załoba jest przestrzegana od zakończenia święta Pesach aż do rozpoczęcia święta Szawuot. Ale jeden dzień jest wyłączony z tego okresu – jest nim dzień Lag Baomer (33 dzień Liczenia omeru), który w tym roku wypadł 12 mają.
Jak?
W czasie tego okresu nie należy:
    Wyprawiać ślubów i wesel (można się natomiast zaręczyć).
    Obcinać włosów (chyba że w wyjątkowych sytuacjach)
    Słuchać muzyki na żywo (oprócz zawodowych muzyków)
    Kupować i nosić nowych ubrań (można jeśli jest to konieczne np. w sprawach służbowych).

DrukujEmail

Dlaczego w poniedziałki i czwartki czyta się Torę w synagodze?

Każdego tygodnia fragmenty Tory odczytywane są publicznie w poniedziałek, czwartek i dwa razy podczas Szabatu. Dodatkowo czyta się Torę w czasie świąt, dni postu oraz w Rosz Chodesz. Skąd się wziął ten zwyczaj?
Mojżesz zarządził czytanie fragmentów Tory trzy dni w tygodniu. Aluzję do tego znaleźć można w Księdze Wyjścia (Szmot) 15:22-27, gdzie czytamy, iż nasi przodkowie podróżowali przez trzy dni przez pustynię i nie znaleźli wody. Było to powodem niepokojów społecznych. Ponieważ Tora jest porównywana często do wody właśnie, dlatego zarządzono, by nigdy nie mijało więcej niż trzy dni bez publicznego czytania Tory. Dlatego czytamy fragmenty Tory w Szabat, następnie w poniedziałek i czwartek.
Inna opinia mówi, że to Ezra oraz członkowie Wielkiego Zgromadzenia (Sanhedrynu) ustanowili publiczne odczytywanie fragmentów Tory w poniedziałki i czwartki po powrocie z niewoli babilońskiej. Która opinia jest zatem prawdziwa?
Talmud wyjaśnia te pozorną sprzeczność - od czasów Mojżesza odczytywano każdego dnia po trzy wersety z Tory, od czasów Ezry czytania te wydłużono do dziesięciu wersetów, podzielonych na trzy alije (trzy osoby wywoływane do czytania).

DrukujEmail

Więcej artykułów…