• Home
  • KARTKI Z HISTORII BIBLIJNEJ

Kartki z historii biblijnej oraz judaizmu

Datownik:

Są tu przedstawione dzieje historii biblijnej oraz historii judaizmu.

13 Kislew

Daniel Bombergs 16th-century edition of the Babylonian TalmudTalmud Babiloński ukończony  (475 CE)

 

W pierwszych dekadach piątego wieku, Raw Aszi (zm. 427 r.) oraz Ravina I (zm. 421 r )- wielcy żydowscy uczeni, mędrcy, talmudyści, prowadzili grupę Amoraj’ów (mędrcy Talmudu) prowadzącą prace nad skompletowaniem Talmudu. Było to wielkie i znaczące przedsięwzięcie - opracowanie i sporządzanie Talmudu Babilońskiego - zbieranie materiałów, ich publikacja, niekończące się dyskusje , debaty i orzeczenia wielu uczonych i mędrców, które trwały na przestrzeni ponad 200 lat od czasu zestawiania Miszny przez Rabina Judy Hanassi w roku 189. Ostatni z redaktorów i kompilatorów był Ravina II, który zmarł w dniu 13 Kislew roku 4235 od stworzenia świata (475 r. n.e); po śmierci Ravina II żadne uzupełnienia ani zmiany już nie były wprowadzane do Talmudu, z wyjątkiem minimalnych zmian edytorskich dokonanych przez Rabbanan Sawura'i (476-560).
Ta data - dzień 13 Kislew wyznacza zatem punkt, w którym dalsze prace zostały zamknięte, Talmud był skompletowany i stał się podstawą dla całej dalszej egzegezy prawa Tory.

Talmud (hebr. תלמוד talmud – nauka) – jedna z podstawowych ksiąg judaizmu ( nie jest uznawana za świętą ). istnieją dwa Talmudy: Talmud Jeruszalmi (Jerozolimski, zwany też Palestyńskim, rzadziej Talmudem Ziemi Izraela) i Talmud Bawli (Babiloński)

DrukujEmail

27 Cheszwan

 Dnia 27 Cheszwan  roku 2104 r. p.n.e. :

Potop-koniec

 

"A miesiąca drugiego, dwudziestego siódmego dnia miesiąca wyschła ziemia..." (Bereszit, 8:14).

Po pełnych 365 dniach Wielkiego Potopu, który unicestwił całe życie na ziemi, z wyjątkiem tych, których Wszechmogący ocalił a Arce: osiem osób  - Noe i jego rodzina oraz zwierzęta - po parze z każdego gatunku. 

W tym dniu B-g nakazał Noemu: "Wyjdź z arki i rozmnażaj się…”  by zamieszkać na ziemi i zaludnić oraz ucywilizować ją.

DrukujEmail

17 Cheszwan

Wielki PotopWielki Potop - początek (2105 r. p.n.e.)

 

Ulewne deszcze zaczęły padać dnia 17 Cheshvan roku 1656 od stworzenia świata (2105 r. p.n.e.), zalewając ziemię, woda wznosiła się ponad szczyty najwyższych gór. Tylko Noach - jedyny Sprawiedliwy i jego rodzina przetrwali, ukryli się w arce zbudowanej według nakazu B-skiego, by się uratoować. Do tej że arki zostały wpuszczone gatunki zwierząt, wskazane przez Haszem - każdego gatunku po parze: samiec i samica, by zachować życie na ziemi w przyszłości.

Oto chronologia Wielkiego Potopu - daty i okresy wymienione w Torze i obliczone przez Rasziego:

17 Cheshwan: Noach wchodzi do arki; zaczynają deszcze.

27 Kislew: Czterdzieści dni obfitych opadów deszczu; dalszych 150 dni, kiedy poziom wody przybiera, wody burzą się i falują, w tym okresie woda osiąga wysokość 15 łokci nad szczytami górskimi.

1 Siwan: Następuje uspokojenie burzy, woda zaczyna opadać w tempie jednego metra sześciennego co cztery dni.

17 Siwan: Dno arki, zanurzone 11 łokci pod powierzchnią, dotyka szczytu góry Ararat.

1 Aw: Nad powierzchnią wody zaczynają wystawać szczyty gór.

10 Elul: Czterdzieści dni po ukazaniu się górskich szczytów, Noach otwiera okno arki i wysyła kruka - „na zwiady”.

17 Elul: Noach posyła gołębia po raz pierwszy - „na zwiady”.

23 Elul: Gołąb zostaje wysłany po raz drugi i wraca z liściem oliwnym w dziobie.

1 Tiszrei: Trzecia misja gołębia. Woda całkowicie opadła.

27 Cheshwan: Ziemia w pełni wysuszona. Noah wychodzi z Arki.

(Powyższy bieg zdarzeń - chronologia sporządzona według opisów talmudycznego mędrca Rabiego Eliezera. 

Zgodnie zaś z interpretacją Rabina Joszuego, Wielki Potop rozpoczął się dnia 17 Ijar, w związku z czym wszystkie powyższe daty powinny zostać przesunięte o sześć miesięcy.)

Całkowity czas spędzony przez Noacha w Arce: 365 dni (jeden rok słoneczny lub jeden rok i 11 dni według kalendarza księżycowego).

 

DrukujEmail

15 Cheszwan

15 Cheszwan - Rocznica śmierci Mattitjahu 

Mattitjachu

W 2 wieku p.n.e. na  Ziemi Świętej rządzili Seleucydzi (syryjsko-greckie rządy), którzy (przy współpracy z żydowskimi hellenistami), wprowadzali pogańskich bożków do Świątyni również  (z dużym naciskiem) nakłaniali ludność Izraela do hellenizacji. 

Mattitjahu, syn arcykapłana Jochanana, był człowiekiem już w podeszłym wieku , kiedy ‚podniósł miecz i wniósł flagę’ sprzeciwu w miejscowości Modiin na wzgórzami Judei. Na jego wołanie zebrały się tłumy Żydów: "Kto to staje w obronie wiary w Boga Jedynego, chodź ze mną!" , stworzyli ruch oporu, niczym partyzanci walczyli z Grekami z kryjówek górskich.

Na czele ruchu stanął Mattitjahu, lecz po roku zmarł - dnia 15 Cheszwan roku 3622 od stworzenia świata (139 p.n.e.). Jego pięciu synów - „Machabeusze”- Juda, Jochanan, Szimon, Elazar, Jonatan - podtrzymali walkę wraz z synami Izraela rozpoczętą przez Mattityahu aż do ostatecznego zwycięstwa, obchodzonego każdego

DrukujEmail

11 Cheszwan - rocznica śmierci Methuselah

Rocznica śmierci Methuselah (2105 r.p.n.e.).

 

geneology adam1

 

 

Methuselah był najdłużej żyjącym człowiekim wszech czasów, zmarł w wieku 969 lat w dniu 11 Cheshanu w roku 1656 od stworzenia świata (2105 r. p.n.e.), dokładnie na siedem dni przed początkiem Wielkiego Powtopu. 

Methuselah był wielkim pra-pra-wnukiem Adama i dziadkiem Noego. 

DrukujEmail

Więcej artykułów…