• Home
  • KARTKI Z HISTORII BIBLIJNEJ

Kartki z historii biblijnej oraz judaizmu

Datownik:

Są tu przedstawione dzieje historii biblijnej oraz historii judaizmu.

10 Nissan

Miriam

 

Miriam - starsza siostra Mojżesza

Dnia 10 Nissan roku 2487 od stworzenia (1274 pne) , w wieku 126 zmarła Miriam, siostra Mojżesza, zmarła  - 39 lat po wyjściu z Egiptu, a dokładnie rok przed wejściem  narodu Izraela do Ziemi Świętej.
Miriam pilnowała swojego brata – Mojżesza, gdy płynął w koszyczku z sitowia po wodach Nilu. Kiedy córka faraona, Termutis, ujrzała niemowlę, wzruszył ją  widok płaczącego niemowlaka.  Właśnie wtedy Miriam, ukryta w brzegowych zaroślach, zjawiła się przed obl...icze księżniczki i odważnie zaproponowała znalezienie kobiety, która wykarmi maleństwo. Córka faraona zgodziła się, a siostra Mojżesza przyprowadziła swoją (i jego) matkę Jokebed. I potem, gdy jej brat wrócił z kraju Madianitów, aby na rozkaz B-ga, wyprowadzić naród Izraela z niewoli egipskiej, wspierała go i opiekowała się Izraelitami na czas jego bycia wraz z Aaronem u Faraona.

DrukujEmail

Alter Rebe

Alter Rebe

 
24 Tewet 5775, Jom Chamiszi - kartka z historii Chabad Lubawicz:
Rocznica śmierci założyciela Chabad Lubawicz, przywódcy i pierwszego Rebe - Szneura Zalmana z Liady (04 września 1745 - 15 grudnia 1812 / 18 Elul 5505 - 24 Tewet 5573), ...Zaczynał w Liadi (Rosja), z czasem był znany i szanowany w całej carskiej Rosji. Oświecał, jednoczył żydowską społeczność, nie patrząc na niebezpieczeństwo tej działalności, narażając swoje życie.  Rebe Szneur Zalman jest autorem wielu prac. Najbardziej znane są opracowane przez niego Szulchan Aruch HaRaw, Tanya oraz Siddur Tory Or sporządzony Nusach HaAri.

DrukujEmail

Abram i Lot

abraham-intercedesAbram udaje się do Egiptu

Gdy Abram był w podróży, zapanował głód na jego ziemi, a ponieważ Egipt, w tym czasie znany był jako spichlerz świata, więc stał się celem wędrówki Abrama. Znając złe ścieżki postępowania i moralność Egipcjan, Abram starał się ukryć swoją żonę Saraj. Lecz celnicy odkryli i zabrali ją do pałacu Faraona, wierząc, że jest siostrą, a nie żoną Abrama. W nocy Bóg objawił się Saraj i zapewnił, że nic sie jej nie stanie. I dotknął Bóg Faraona i jego ludzi plagami, by nie mogli dotknąć Saraj. Gdy odkryli powód kłopotów, które ich spotkały, Faraon przywołał Abrama i skarcił go za to, że nie wyjawił mu, iż Saraj jest jego żoną. Wtedy odesłał Abrama i Sarai daleko, dając im uprzednio w podarku wiele bydła i sług.
Spory pasterzy
Głód się zakończył, więc Abram i jego domostwo, wraz z bratankiem Lotem, powrócili na swoje stare miejsce w Kanaanie, pomiędzy Bet-El i Aj. Abram był teraz bardzo bogaty. Posiadał stada, srebro, i złoto pod dostatkiem. Lot również miał dużą ilość owiec i bydła. Podczas gdy pasterze Abrama restrykcyjnie przestrzegali wskazanych przez ich pobożnego pana zasad dotyczących naruszania własności innych – pasterze Lota byli nieprzyjemnymi ludźmi nierespektującymi zasad sprawiedliwości.

Czytaj dalej

DrukujEmail