Kidiusz

18 Wrzesień, 2013 r.

kiddush-hpSzabat rozpoczyna się ceremonią nad kielichem wina, by wypełnić przykazanie „Pamiętaj o dniu Szabatu by go uświęcać...”.
Kidzusz jest ceremonią oddzielającą, ale i łączącą (ale nie jednoczącą!)pracowity tydzień i dzień wypoczynku. W nieco zmienionej formie jest on powtórzony następnego ranka, po modlitwie porannej. Kidusz jest rozpoczęciem posiłków szabatowych – kolacji i obiadu.
Wieczorem Kidusz składa się z trzech części: 1) trzech wersetów z Księgi Rodzaju przypominających o „odpoczynku” Boga po stworzeniu świata, 2) Błogosłąwieństwa nad winem, 3) Błogosławieństwa dziękującego za przykazanie Szabatu.


Kidusz w dzień zawiera wersety z Księgi Wyjścia oraz błogosławieństwo nad winem.
Jak zrobić Kidusz:
1.    W piątek wieczorem śpiewamy „Szalom Aleichem” oraz „Eszet Chail”.
2.    Opłukany i osuszony kielich napełniamy po brzegi koszernym winem.
3.  Stojąc wokół szabatowego stołu, gospodarz bierze kielich z winem w prawą rękę i odmawia Kidusz.
4.  Wieczorem spoglądamy na palące się świece a następnie wymawiając błogosławieństwo nad winem na kielich.
5.    Po zakończeniu zebrani odpowiadają „Amen”.
6.  Gospodarz wypija większą część wina z kielicha, pozostałą część mogą wypić inni uczestnicy kolacji.
Pamiętajmy, że:
·   Wino można zastąpić koszernym sokiem winogronowym.
·  Nie należy nic jeść ani pić przed Kiduszem – od zachodu słońca w piątek, lub od zakończenia modlitwy porannej w sobotę.
·  Jeżeli nie mamy wina lub soku winogronowego można odmówić Kidusz nad chałką lub chlebem – należy jedynie umyć przedtem ręce i zamiast błogosławieństwa nad winem powiedzieć błogosławieństwo „Hamoci”.
·  Wino pozostałe w kielichu można wykorzystać do zrobienia kolejnego pod warunkiem dopełnienia kielicha świeżym winem.