Instytut Avnera

images/cat1.jpg

Dla szerzenia i studiowania spóścizny Rebego

Rola Profesora

Rola Profesora
"Profesor w College’u lub na Uniwersytecie"
Jak głęboki wpływ może mieć profesor na swoich uniwersyteckich studentów? Czy może, na przykład, ukształtować resztę ich życia? Instytut Avnera ma przyjemność przedstawić interesujący list, napisany przez Rebe do profesora Kalifornijskiego Uniwersytetu. Rebe opisuje tam potencjał olbrzymiej roli, jaką może on odegrać w życiu swoich studentów, i wielką odpowiedzialność, która towarzyszy mu podczas wygłaszania wykładów.
Dołączamy także zdjęcie Rebego, dzięki uprzejmości Archiwum Rebego.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Prezent urodzinowy, ktory mam na myśli

"Prezent Urodzinowy,
który mam na myśli"
Z okazji urodzin Rebbe’go, 11 dnia miesiąca Nissan, pan David Chase, Przewodniczący Rady Rabinicznego Uniwersytetu Ameryki, wziął udział w farbrengen (spotkanie, zgromadzenie) z Rebbe. Następnego dnia Rebbe wysłał do pana Chase list z życzeniami błogosławieństwem na Pesach.
W P.S. Rebbe poprosił pana Chase o “prezent urodzinowy”. Pan Chase, był bardzo ujęty przez tę prośbę, mówiąc do Rabina Mosze Hersona, “Nie mogę zawieść Rebbe’go”. Zaczął zakładać tefillin codziennie, i tę praktykę wiernie kontynuuje do dnia dzisiejszego (właściwie, to dodał do tego później, sam z siebie, ubieranie tal litu – szala modlitewnego).
Instytut Avnera pragnie zaprezentować ten list, ze szczególnymi podziękowaniami dla Rabina Mosze Hersona, Dziekana Rabinicznego Uniwersytetu Ameryki. Załączamy również fotografię Rebbe’go, z uprzejmości Archiwum Rebbe’go; ze szczególnymi podziękowaniami dla Jechi’ego Ezagui.

Czytaj dalej

DrukujEmail