Porady Rebego Lubawiczera

Poświęc czas swojej duszy

Rebbe1Pewien człowiek skarżył się Rebbemu, że nie widzi sensu w życiu. Owszem, był spełniony zawodowo, a jego rodzina cieszyła się zdrowiem, wieczorami czuł się jednak samotny i pusty w środku.

„Czy kiedykolwiek poświęcasz czas swojej duszy?” - zapytał Rebbe.

„Jak że mam znaleźć czas dla duszy, skoro jestem tak zabiegany, zajęty pracą i rodziną?”.

Rebbe odpowiedział: „Jest takie stare przysłowie. Kiedy spotyka się dwoje ludzi, wtedy dwie dusze są przeciw jednemu ciału. Ponieważ ciała są z natury skupione na sobie, nie mogą połączyć swych sił – każde z nich dąży do spełnienia swoich własnych potrzeb fizycznych. Dusze, w przeciwieństwie do ciał, nie są samolubne z natury, kiedy więc dwoje ludzi łączy swoje siły, ich dusze łączą się w jedno. Proponuję, byśmy wspólnie ustalili, że od tej pory będziesz codziennie zgłębiał wiarę i modlił się, czyniąc przy tym jakiś dobry uczynek. Nakarmi to twoją duszę i nada sens wszystkiemu, co robisz. Twoim życiem przestanie rządzić przypadek”.

DrukujEmail

American Jewish Students

Poniżej mamy niezwykle wyjątkowe listy Rebe z roku 1962 do profesora
na uniwersytecie Yeshiva University, w których Rebe opisuje naturę
dzisiejszej młodzieży amerykańskiej i wyjaśnia dlaczego nie umieją oni
odnieść się do filozofii judaizmu R. Samsona Rafaela Hirscha ("Ojca
Nowoczesnej Niemieckiej Ortodoksji)  określanego jako "Tora Wederech
Erec"
"Muszę odnieść się do innego, delikatniejszego zagadnienia dotyczącego
nauk R. Samsona Raphaela Hirscha, do którego odniosłeś się w swoim
liście.  Ostatnio pojawiła się tendencja do zastosowania jego
filozofii w formie całkowitej, tutaj i teraz w Stanach Zjednoczonych
Ameryki,   gdyż jasne jest, że ci wychowani na tej filozofii, pragną
rozpowszechniać jego nauki.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Jak rozwiązać konflikt

B"H 15 ijar,
5738 Brooklyn, NY
Szolom Ubro
Otrzymałem Twój list z 13 maja, w którym piszesz o stanie, w jakim się
obecnie znajdujesz i o swych uczuciach wobec Żydów, Jidiszkajt, Tory
itd., o które obwiniasz sposób, w jaki odnosi się do  Ciebie Jesziwa i
inni uczniowie.
Nie trzeba wspominać, że związek ten jest wielce zaskakujący, ponieważ
jasne i oczywiste jest, że Żyd, niezależnie od tego kim jest, Żyd,
który wierzy w Torę i robi wszystko co może, aby wypełniać micwot,
robi tak ze względu na swe osobiste przywiązanie do B-skiej Tory i
micwot, które zostały dane każdemu Żydowi na Synaju, jak mówią nasi
Mędrcy, wszystkie dusze Żydów ze wszystkich pokoleń były tam obecne i
przyjęły Torę i micwot.  Jeśli więc Żyd ogłosi, broń B-że, że nie
przyjmuje Dziesięciu Przykazań, ponieważ jego znajomy lub nauczyciel
nie zachowuje się tak jak powinien - nie myślę, że ktokolwiek
powiedziałby, że to odpowiednie czy rozważne podejście.
Inaczej mówiąc: jeśli nauczyciel, którego szanujesz, powie, że dwa
razy dwa to pięć, to jest to błąd, a jeśli nauczyciel, którego nie
szanujesz, powie, że dwa razy dwa to cztery, to będzie to mimo
wszystko stwierdzenie prawdziwe i tak samo jest z Torą, która jest
niezależna.   W oparciu o Twój list, z pewnością nie ma potrzeby
rozwodzić się nad tym, co jest jasne samo przez się.  A jeśli chodzi o
Ciebie samego i zażalenia w stosunku do tego, jak odnoszą się do
Ciebie Twoi znajomi - jasne jest, że ani ja, ani nikt inny nie może
wydać sądu bez uprzedniego zapoznania się z tym, co mają do
powiedzenia obie strony.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Waga muzyki

B"H
5 kislew 5729
Brooklyn, NY
Pan....
Detroit, MI 48236
Szolom Ubrocho:
Na początku chciałbym podziękować za list z 22 listopada.  Z
przyjemnością dowiedziałem się, że przyjął Pan stanowisko
przewodniczącego Koncertu Chasydzkiego, z czego skorzysta Obóz Gan
Izrael oraz organizacja Chabad Lubawicz w Pańskiej społeczności.
Szczególnie podnoszący na duchu jest entuzjazm, który Pan wyraził w
związku z tym wydarzeniem.  Z pewnością znaczy to, że przekaże Pan ten
entuzjazm wszystkim uczestnikom i że doświadczą go wszyscy na długo po
dniu samego koncertu.
W zwyczaju mamy szukanie głębi i znaczenia we wszystkim i chasydzki
koncept neginy (pieśni) jest bogaty w ten dwa elementy.  Wiadomo
dobrze z doświadczenia, że muzyka w ogóle ma duży wpływ na uczucia,
dużo bardziej niż inne formy ludzkiej twórczości jak sztuka
przemawiania czy malarstwo.  Nawet werbalna artykulacja jako sposób
przekazywania wokalnej muzyki jest na innym poziomie..
Dlatego więc chasydzka negina jest tak ważna w życiu chasydzkim,
ponieważ celem chasydyzmu jest przeniknięcie w codzienne życie Żyda do
takiego stopnia, że wszystko to co robi przepełnione zostaje
wewnętrznym uczuciem, lub nawet duchowym uczuciem.  W ten sposób każda
czynność zdobywa inny wymiar i inne znacznie i nawet jest zewnętrzne
aspekty zostają pobudzone.
Przesyłam moje pełne modlitw życzenia Panu i wszystkim Pana
współpracownikom, byście odnieśli wielkie haclocho [sukces] w związku
z nadchodzącym wydarzeniem, szczególnie dlatego, ze poświęcone jest
one niezwykle ważkiej sprawie, z której skorzysta Obóz Gan Izrael oraz
Chabad Lubawicz w swojej misji wzmocnienia przywiązania Żydów -
mężczyzn, kobiet i dzieci - do naszej wiecznej Tory i wiecznego ludu
Izraela.
Z błogosławieństwem

DrukujEmail

Przeszkody i wyzwania

Szolom ubrocho
Poinformowano mnie o stratach, jakie poniosła Twoja firma, z której
część zysków przekazywałeś  na program Domu Lubawicz i że to
nieszczęśliwe wydarzenie bardzo Cię zasmuciło.
Taka reakcja jest zrozumiała, ale ważne jest, aby nie stracić z oczu
prawdziwej perspektywy Tory.  Ponieważ, tak jak w przypadku każdego
wydarzenia, Tora zawiera odpowiedź i jednoznaczny punkt widzenia.
Często jest podkreślane, że Tora jest wieczna i nie tylko w stosunku
do micwot, ale również w przypadku różnych opowieści w niej się
znajdujących.  I mimo że wydarzenia opisane w Torze związane są z
konkretnymi osobami i konkretnymi okolicznościami, w określonym czasie
i przestrzeni, to ich przesłanie jest wieczne i relewantne dla
wszystkich czasów i wszystkich miejsc, a szczególnie może nauczyć
czegoś każdego z nas indywidualnie.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…