Liczenie Omeru

Omer"Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu” - powiedział Bóg do Mojżesza, gdy objawił się mu w krzewie gorejącym, u podnóża góry Synaj, - „będziesz oddawać cześć Bogu na tej górze.

Dotarcie do TEJ góry zajęło siedem tygodni.  Lud Izraela wyruszył z Egitpu 15 dnia miesiąca Nissan (pierwszego dnia święta Pesach,) a 6 dnia miesiąca Siwan  (który to dzień obchodzimy od tamtego czasu jako święto Szawuot) zebrał się u podnóża góry Synaj i otrzymał Torę od B-ga.

Znawcy kabały wyjaśniają, że te 49 dni, które łączy ze sobą Pesach z Szawuot, odpowiada 49 przymiotom serca .  Każdego dnia widzimy proces udoskonalania jednej z tych sefirot.  To stopniowe udoskonalanie się przywodzi lud Izraela coraz bliżej do momentu wybrania ich przez B-ga i przyjęcia Jego porozumienia z ludzkością.

Każdego roku ponownie odbywamy tę podróż poprzez „liczenie omeru”.  Począwszy od drugiej nocy święta Pesach liczymy dni i tygodnie: „Dzisiaj mamy jeden dzień omeru,”  „Dzisiaj mamy dwa dni omeru”. „Dzisiaj mamy siedem dni, co odpowiada jednemu tygodniowi omeru” i tak dalej, aż do „Dzisiaj mamy czterdzieści dziewięć dni, co odpowiada siedmiu tygodniom omeru.  Szawuot, „święto tygodni” jest rezultatem tego liczenia, napędzanym przez cuda i objawienia związane z wyjściem z Egiptu, ale osiągniętym poprzez metodyczny, 49-stopniowy proces udoskonalania, zachodzący w ludzkiej duszy.

Zarządzanie czasem

Naftali Silberberg


Czy wszyscy nie chcielibyśmy mieć więcej czasu? 

W tyle projektów moglibyśmy się zaangażować, tyle miejsc pragnęlibyśmy zobaczyć i tyle rzeczy zrobić, ale mamy tak mało czasu do wykorzystania. 

Czytaj dalej

DrukujEmail

Czas dający się gromadzić

Yanki Tauber

 

Mamy w zwyczaju myśleć o czasie jako o ustalonej linijce, którą mierzymy nasze życie.


Mijamy” czas (albo on mija nas) w niezmiennym tempie.  Czas ma ogromny wpływ na wszystko, co dotyczy nas , ale my nie mamy na niego żadnego wpływu.  Nauki fizyczne dawno już odrzuciły to kursoryczne pojęcie czasu, pokazując, jak czas, podobnie jak jakiekolwiek inne zjawisko fizyczne, jest w istocie ciągliwy.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Odliczanie

Naftali Silberberg

 


Przygotowania do jakiejkolwiek uroczystości dają nam wgląd co do charakteru tego oczekiwanego zdarzenia.  Kobieta w salonie sukien ślubnych, kupująca białą suknię przygotowuje się do swego ślubu, a ktoś inny na kempingu, zbierający chrust i układający go w mały stos, przygotowuje się do rozpalenia ogniska.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Cel wolności

Zalman Posner


Okres pomiędzy Pesach a Szawuot, świętem wyzwolenia i świętem nadania Tory, oznaczony jest liczeniem omeru. W pewnym sensie święto Szawuot jest wypełnieniem, punktem szczytowym Pesach. W kwestii narodu żydowskiego znaczenie tego jest oczywiste – Izrael nie stał się narodem na mocy samej wolności, ale również na mocy Tory. Co to oznacza dla jednostki?

Czytaj dalej

DrukujEmail

Sefira: objawienie i zmagania

Zvi Yair

 


Miasto otoczone było łańcuchem wysokich, ciemnych i pokrytych lasem wzgórz. Ciężkie, wilgotne chmury unosiły się ponad wąskimi alejkami, blokując nawet najmniejszy promień słońca. Mieszkańcy miasta rodzili się, żyli – i umierali – w „padole łez”, jak czasem nazywano to miejsce. Nie mieli pojęcia, że gdzieś tam daleko istnieją szczęśliwe, rozświetlone słońcem miejsca.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…