Pesach

Pesach nie dotyczy tylko przeszłości. Egipt, Faraon i Mojżesz – to pojęcia aktualne, "żyjące" po dziś dzień. 

Egipt to ciasne ściany Ego, które uniemożliwiają Wam rozwój.

Faraon – to głos wewnętrzny, który naśmiewa się z prób ucieczki poza te ściany, mówiąc: „Jakim cudem chciałbyś stać się dzisiaj czymś, czym jeszcze wczoraj nie byłeś?”.

Mojżesz to wyzwoliciel, nieskończona siła, niepohamowana i wszechmocna motywacja do zerwania wszelkich okowów, do przekraczania granic, do szukania połączenia z tym, co bezgraniczne.

Wolność i Ziemia Obiecana zależą od Ciebie. Po prostu uwolnij się od niedoskonałości osoby, którą byłeś wczoraj. W tym roku staw czoła swojemu Faraonowi. Połącz się z Nieskończonością. Nie odprawiaj po raz kolejny Pesach. Przeżyj to Święto pełnią siebie.

 

Przyjaciele,
Porozmawiajmy teraz o czterech rodzajach Żydów:
1. Żydach religijnych,
2. Żydach niereligijnych,
3. Żydach tradycyjnych, i wreszcie o
4. Żydach z pochodzenia.
Porozmawiajmy również o “Czterech Synach” – z tekstu Hagaddy – przewodnika czytanego podczas posiłku Pesachowego Seder.
Czy widzicie jakiś wspólny mianownik? Dobrze! I już żeśmy Was zaangażowali – a o to właśnie chodzi w Pesach – i w całym byciu Żydem – o zaangażowanie.
A teraz zajmijmy się jeszcze jednym typem Żyda.
Nami wszystkimi – w tym również Tobą.
Którymkolwiek z „Czterech Synów” byś nie był, wszyscy jesteśmy, koniec końców, tacy sami. Dlatego właśnie zapraszamy cię do naszego Bejt Chabad – abyś zajął Tobie przynależne miejsce przy stole Pesachowym. „Żydostwo” bowiem to taki stan ducha, który daje nam poczucie jedności – niezależnie od naszych przekonań lub ich braku.
W Bejt Chabad – powyższe, to nie tylko puste deklaracje – to rzeczywistość.
Przed sobą masz przewodnik po Święcie Pesach. Mamy nadzieję zobaczyć się z Tobą przy okazji dowolnego wydarzenia wokół tego święta. Możesz się czuć zaproszony. W końcu jesteś Żydem – i to jest najważniejsze.
Z poważaniem,
Rabin Szalom Ber Stambler
CHABAD LUBAWICZ POLSKA

Hachodesz

Nissan-RoszChodeszParsza HaChodesz – Księga Szmot (Roszchodesz miesiąca Nissan) rzd 12:1-20 - część księżyca.

Jest to ostatnia część z czterech dodatkowych czytanych na przłomie miesięcy Adar / Nissan.

Ta część zaczyna się instrukcją utworzenia kalendarza księżycowego (jest to pierwsze przykazanie Haszem, który otrzymali Żydzi jako naród). HaChodesh oznacza " ten miesiąc." Parsza HaChodesz stanowi specjalny rozdział Tory , który jest odczytywany w Szabat przed miesiącem Nissan. Lub, jeśli Rosz Chodesz Nissan wypadnie na Szabat, ta sekcja jest odczytywana tego dnia, jako początek przygotowań do Śiwęta Pesach . Omawiane są m.in. nakazy, związane z Świętem Pesach, w tym składania paschalnej ofiary, spożywania gorzkich zioł, macy, pozbycia się wszelkich produktów na zakwasie i wreszcie rytuał Paschalnego Sederu i in.

DrukujEmail

Dwa ostatnie dni Pesach

 exodusSiódmy i ósmy dni Pesach obchodzone są jako dni świąteczne - Jom Tow, , na zakończenie tygodniowych obchodów świąt, które rozpoczynają się z pierwszym Seder’em. ( W Izraelu, obchodzony jest tylko siódmy dzień).  Po hebrajsku, ostatnie dwa dni Pesach to - Szwii szel Pesach (siódmy Pesach) i acharon szel Pesach (Ostatni Pesach), odpowiednio.

 Co się stało w siódmym dniu Pesach?

Dnia 15-go miesiąca Nissan, Izraelici wyszli z Egiptu, gdzie przebywali jako niewolnicy od pokoleń. Pomimo wielkiej niechęci, po 10 wyniszczających plagach, zesłanych prze Haszem, Faraon ustąpił i pozwolił Izraelom opuścić Egipt, ale tylko na trzy dni rekolekcji na pustyni.
Trzy dni później, gdy Izraelici nie wracali, Faraon zrozumiał, że wyszli na dobre, wyszli na drogę do niezależności i wolności do Ziemi Obiecanej.  Dosiadł wtedy swojego najlepszego rumaka i wezwał swój naród, aby dołączyć do niego w poszukiwaniu swoich dawnych niewolników.
 Po krótkim pościgu, armia egipska dogoniła Izraelitów nad brzegiem Morza Czerwonego.  Izraelici zostali uwięzieni;  nie było dokąd pójść, przed nimi było tylko morze.
Wtedy B-g rozkazał Mojżeszowi iść wraz z całym ludem przed siebie – morze się rozstąpiło, pozwalając Izraelitom bezpiecznie przejść na suchy ląd.  Gdy Egipcjanie próbowali gonić Izraelitów, wody morza się złączyły, armia egipska utonęła.  Rydwany, jeźdźcy i konie wszyscy zginęli w morzu.
Przepełniony wdzięcznością, Mojżesz wraz z całym ludem Izraela zaśpiewał Pieśń morza. Miriam zaś, siostra Mojżesza, poprowadziła kobiety z jeszcze jedną pieśnią dziękczynną, akompaniując bębnami i tańcząc.

Ten cud miał miejsce we wczesnych godzinach porannych siódmego dnia Pesach.

Jak świętujemy te dwa ostatnie dni?

Siódmy i ósmy dni Pesach są pełnymi dniami świątecznymi.  Podobnie jak w inne święta, nie możemy wykonywać żadnej pracy, też innych niż określonych czynności związanych z przygotowaniem jedzenia. Odmawia się modlitwy świąteczne.  Są też specjalne czynności  - praktyki wykonywane tylko w ostatnich dniach Pesach:
• Nie zmrużyć oka. Wiele osób ma zwyczaj czuwać całą noc poprzedzającego siódmy dzień Paschy, studiuje Torę, dziękując B-gu na cud, który uczynił On w tym czasie.
•  Przeczytaj to jeszcze raz. W trakcie modlitw porannych siódmego dnia, czytanie Tory zawiera biblijną opowieść o naszym cudownym zbawieniu w morzu i jak śpiewaliśmy Pieśnie dziękczynne.
•  Sip i dip. Wiele osób ma zwyczaj, aby upewnić się, że maca nie była zawilgocona, bo niektóre resztki mąki mogą się zakwasić.  W ósmym dniu Pesach, ograniczenia maleją i maca może być mieszana z wodą i innymi płynami, aby utworzyć ulubione „mace kugel” i „macobraj”.
• Izkor. Podczas poannej modlitwy – szacharit w ósmym dniu, Izkor  - modlitwy recytowane są modlitwy ku pamięci zmarłych rodziców.
• Futurystyczna jadalnia. Baal Szem Tow zauważył, że na ostatni dzień Pesach, promienie mesjańskiego odkupienia już świeci jasniej.  On ustanowił specjalny posiłek, który odbędzie się u schyłku dnia.  Rabin Szalom Dow Ber z Lubawicz dodał do tego posiłku cztery szklanki wina, by nawiązać do Sederu z pierwszego wieczoru świąt.  (W Izraelu, ten posiłek i Izkor odbywa się dnia siódmego).

DrukujEmail

Co to jest omer?

omerSłowo „omer” ma przynajmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop, po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około czterdziestu trzech jajek kurzych. Nazwa ta oznacza też ofiarę ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem „na zapach kojący dla Boga” (Wajikra 23, 13).

Czym jest „liczenie omeru” ? Jest to micwa zapisana w Torze, Wajikra, XXII:15-16 : „I liczyć sobie będziecie od drugiego dnia święta – od dnia, któregogoście przynieśli snop przedstawienia, siedem tygodni – pełnych być powinno. Aż do dnia następnego po siódmym tygodniu odliczycie pięćdziesiąt dni, a wtedy złożycie ofiarę śniedną nową Wiekuistemu” Liczenie omeru - ‏ספירת העומר – Sfirat HaOmer - oznacza codzienne odliczanie czterdziestu dziewięciu dni pomiędzy drugim dniem Pesach, gdy były przynoszone do Świątyni ofiary z ziaren zbóż jęczmienia a dniem przyniesienia w ofierze ziaren pszenicy przed rozpoczęciem święta Szawuot na dzień pięćdziesiąty od początku odliczania Pesach (od Wyjścia z Egiptu do otrzymania Tory).  W okresie tych siedmiu tygodni - czterdziestu dziewięciu dni, podczas wieczornej modlitwy wypowiadane jest specjalne błogosławieństwo stanowiące „liczenie omeru” – zachodzie słońca. Liczenie omeru kończy się w noc przed świętem Szawuot.

DrukujEmail

DAYENU - pieśń Pesachowa

Dayenu to pieśń śpiewana przez podczas Pesach. Wyraz „Dayenu” znaczy „już by wystarczyło”. Ta tradycyjna pieśń pesachowa ma ponad tysiąc lat. Wzywa do wdzięczności Bogu za wszystkie dary, którymi obdarzył Naród Wybrany, wyzwalając go z niewoli egipskiej, dając mu Torę i Szabat. Gdyby Bóg dał tylko jeden, najmniejszy dar – już by wystarczyło. Słowa pieśni sławią wszystkie łaski, którymi Pan pobłogosławił Swój lud.

Pieśń pojawia się w haggadah przy wspominaniu wyjścia z Egiptu i przed wyjaśnieniem Pesach.

DrukujEmail

Błogosławieństwa na okoliczność zapalania świec

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, aszer kidszanu Bemicwotaw, weciwanu lechadlik ner szel Jom Tow.

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, szehechejanu wekimanu wehigianu lizman haze.

Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech Haolam, aszer kidszanu Bemicwotaw, weciwanu lechadlik ner szel Szabat Kodesz.

DrukujEmail

Więcej artykułów…