Pesach

Pesach nie dotyczy tylko przeszłości. Egipt, Faraon i Mojżesz – to pojęcia aktualne, "żyjące" po dziś dzień. 

Egipt to ciasne ściany Ego, które uniemożliwiają Wam rozwój.

Faraon – to głos wewnętrzny, który naśmiewa się z prób ucieczki poza te ściany, mówiąc: „Jakim cudem chciałbyś stać się dzisiaj czymś, czym jeszcze wczoraj nie byłeś?”.

Mojżesz to wyzwoliciel, nieskończona siła, niepohamowana i wszechmocna motywacja do zerwania wszelkich okowów, do przekraczania granic, do szukania połączenia z tym, co bezgraniczne.

Wolność i Ziemia Obiecana zależą od Ciebie. Po prostu uwolnij się od niedoskonałości osoby, którą byłeś wczoraj. W tym roku staw czoła swojemu Faraonowi. Połącz się z Nieskończonością. Nie odprawiaj po raz kolejny Pesach. Przeżyj to Święto pełnią siebie.

 

Przyjaciele,
Porozmawiajmy teraz o czterech rodzajach Żydów:
1. Żydach religijnych,
2. Żydach niereligijnych,
3. Żydach tradycyjnych, i wreszcie o
4. Żydach z pochodzenia.
Porozmawiajmy również o “Czterech Synach” – z tekstu Hagaddy – przewodnika czytanego podczas posiłku Pesachowego Seder.
Czy widzicie jakiś wspólny mianownik? Dobrze! I już żeśmy Was zaangażowali – a o to właśnie chodzi w Pesach – i w całym byciu Żydem – o zaangażowanie.
A teraz zajmijmy się jeszcze jednym typem Żyda.
Nami wszystkimi – w tym również Tobą.
Którymkolwiek z „Czterech Synów” byś nie był, wszyscy jesteśmy, koniec końców, tacy sami. Dlatego właśnie zapraszamy cię do naszego Bejt Chabad – abyś zajął Tobie przynależne miejsce przy stole Pesachowym. „Żydostwo” bowiem to taki stan ducha, który daje nam poczucie jedności – niezależnie od naszych przekonań lub ich braku.
W Bejt Chabad – powyższe, to nie tylko puste deklaracje – to rzeczywistość.
Przed sobą masz przewodnik po Święcie Pesach. Mamy nadzieję zobaczyć się z Tobą przy okazji dowolnego wydarzenia wokół tego święta. Możesz się czuć zaproszony. W końcu jesteś Żydem – i to jest najważniejsze.
Z poważaniem,
Rabin Szalom Ber Stambler
CHABAD LUBAWICZ POLSKA

Urchac

Obmywanie rąk


"...obmywanie rąk powoduje dzieci do pytań..."

 


Pesachowe Dziecko


Pesach jest w dużej mierze świętem dziecka. Bo to dziecko wywołuje w nas świadomość, że my też jesteśmy dziećmi B-ga, i przez to jesteśmy naprawdę wiecznie wolni. To dziecko otwiera nam oczy na ostateczne znaczenie Pesach: że B-g wyprowadzając nas z Egiptu by uczynić z nas naród wybrany, uwolnił nas z wszelkiego zniewolenia i poddania po wszystkie czasy.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Kadesz

Toast za Wolność


...Zman cheiruteinu – czas naszej wolności...

 


Wolność Pesach


Wolność jest powszechnie postrzegana jako usunięcie wszelkich zewnętrznych ograniczeń osobistego rozwoju i wyrażania siebie. Wolność jest naturalnym stanem człowieka. Ten sposób rozumowania sugeruje: uwolnij kogoś spod wszelkich zewnętrznych sił, które go ograniczają i hamują, a otrzymasz wolne istnienie ludzkie. Pesach ucieleśnia dużo bardziej ambitną wolność.

Czytaj dalej

DrukujEmail