Szawuot

szawuotSzawuot świętujemy dnia 6 Siwan na cześć największego wydarzenia w historii ludzkości - Objawienie  na Synaju. W tym dniu w 2448 od stworzenia (1312 p.n.e.) Bóg darował Żydom Torę i dziesięć przykazań - moralne i etyczne podstawy cywilizacji .

Nazwa święta "Szawuot" wymieniana w Torze dosłownie oznacza "tygodnie " , a to ze względu na fakt, że jest obchodzone w siódmym tygodniu odliczania dni, począwszy od drugiego dnia Pesach . Z Talmudu znana jest również nazwa tegoż święta "Aceret" , która wyraża pogląd, że wydarzenie darowania Tory jest nierozerwalnie związane z wydarzeniem naszego wyzwolenia z niewoli.

 

Prawo ustne

Prawo Ustne zawiera wszystko to czego Mojżesz nie zapisał lecz nauczył się na pamięć od Boga i później przekazał te nauki ustnie swoim następcom. Ta tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie i zawiera także wypowiedzi oraz nakazy wprowadzone przez mędrców wraz z ekstrapolacją wypowiedzi Tory. Przy czym używano do tego metod Mojżesza (według instrukcji otrzymanych od Boga).

Czytaj dalej

DrukujEmail

Chronologia tradycji

2448 – Mojżesz otrzymuje Torę na Górze Synaj
2488 – Jehoszua – Elazar
            Otniel do 2566
            Ehud do 2636
            Szamgar do 2636
            Barak i Debora do 2676
            Gideon & Syn do 2719
            Tola do 2742
            Jair do 2764
            Jiftach do 2787
            Iwcan (Boaz) do 2793
            Elon do 2803
            Abdon do 2811
            Samson do 2830

Czytaj dalej

DrukujEmail

Inne nazwy Szawuot

W Szawuot obchodzimy także zbiory pszenicy i dojrzewanie owoców – stąd jeszcze dwie nazwy tego święta:

1) „Jom Habikurim”, lub inaczej „Dzień Pierwszyh Owoców.”

2) „Chag HaKacir,” czyli „Święto Zbiorów.”


W Talmudzie Szawuot jest także nazywane „Aceret”, co znaczy „Zatrzymanie” – jest to związane z zakazem pracy w czasie tego święta.

DrukujEmail

Rola dzieci


iPodczas czytania Tory w synagodze w święto Szawuot, przeżywamy ponownie to doznanie przekazywania Tory na Synaju przez Boga. Podobnie jak wtedy na Synaju, kiedy to wszyscy Żydzi (mężczyźni, kobiety i dzieci) byli obecni podczas nadawania Tory, tak samo teraz każdy Żyd powinien się postarać być obecnym w synagodze w srode 8-go czerwca 2011 w czasie odczytywania Dziesięciu Przykazań z Tory.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Czym jest Tora ?

Tora składa się z dwóch części: Prawo Pisane i Prawo Ustne. Pisana Tora zawiera PięćKsiąg Mojżesza, Proroków i Pisma. Wraz z Torą Pisemną Mojżesz otrzymał Prawa Ustne, które tłumaczą i wyjaśniają Prawo Pisemne. Przekazywano Je z pokolenia na pokolenie aż w końcu zostało one spisane w Misznie, Talmudzie i w Midraszu.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…