Wielkie święta

Elul - Święto Normalności.

elul1Na przestrzeni całego miesiąca Elul właśnie trwa takie święto.

Wszystkie inne święta w roku są świętami różnego stopnia „niezwykłości”, gdy odchodzimy od codzienności na parę / kilka dni ...

Zgodnie z twierdzeniami, zawartymi w Kabale Luriańskiej cały miesiąc Elul - to jedno wielkie Święto. Znana przypowieść o Alter Rebe, która tłumaczy duchową istotę tych dni, tego miesiąca kiedy w sposób szczególny ujawniają się trzynaście atrybutów Miłosierdzia: król wychodzi w pole przed wejściem do miasta, nie jest odziany w drogie szaty, nie ukrywa się za murami pałacu i jego licznych komnat, nie jest otoczony świtą dworzan - jest dostępny dla każdego, kto chce się z nim spotkać. Ten przykład wyjaśnia nieobecność w miesiącu Elul zewnętrznych oznak świętowania.

Istota miesiąca Elul tkwi w codzienności i ‘normalności’. Jednak nie warto mylić go na przykład z Świętem Purim, gdy niby codzienność jawi się jako ekstrawagancja. W miesiącu Elul zdajemy sobie sprawę, że można żyć życiem normalnym. Normalnym w tym sensie, że można uwolnić myśli od mnóstwa obciążeń, pilnych i ważnych (bez cudzysłowów) spraw.

Co jest normalnością dla zwykłego Żyda? Modlitwa, studiowanie Tory, przestrzeganie micwot (bez odwoływania się do nadzwyczajnych okoliczności, niemożności bo...). Miesiąc Elul jest do tego najbardziej właściwym okresem. Dlatego też miesiąc Elul mędrcy nazwali „Świętem Normalności”. Ten miesiąc jest znakomitym okresem, by ukształtować znakomite zwyczaje, nawyki swojej codzienności – codzienności zwykłego Żyda.

(opracowane na podstawie wykładu Rabina Michaela Korica, Chbad.org)

DrukujEmail

Slichot

żydowska-rodzina-w-jerozolima-284460241Slichot lub też Selichot - modlitwy karne i modlitwy o przebaczenie związane z Rosz HaSzana. Słowo to jest liczbą mnogą od Slicha - סליחה (przebaczenie)

Król Dawid był udręczony kiedy proroczo przewidział zniszczenie Świątyni i zaprzestanie składania ofiar. "Jak Żydzi zadośćuczynią za swoje grzechy?" zastanawiał się.

B-g odpowiedział: "Kiedy cierpienie spadnie na Żydów z powodu ich grzechów, powinni zgromadzić się przede mną w całkowitej jedności. Razem wyznają swoje winy i wyrecytują porządek Slichot, a ja odpowiem na ich modlitwy" -- Midrasz.


Z nadejściem nowego roku i Dni Grozy, nasze przygotowania przechodzą na najwyższy bieg. Kilka dni przed Rosz Haszaną zaczynamy recytować Slichot, zestaw modlitw pokutnych i liturgicznych.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Zwyczaje miesiąca Elul w pigułce

Jako ostatni miesiąc żydowskiego roku, Elul jest tradycyjnie czasem introspekcji i podsumowania – czasem by przejrzeć swoje uczynki i postęp duchowy minionego roku oraz przygotować się na nadchodzące "Straszne Dni" - dni skruchy Rosz HaSzany i Jom Kippur.
Jako miesiąc "B-skiego Miłosierdzia i Przebaczenia", Elul jest najwłaściwszym czasem na teszuwę ("powrót" do B-ga), modlitwę, dobroczynność, i wzmożoną "Ahawat Israel" (miłość  do współbrata Żyda) w poszukiwaniu samo-udoskonalenia i przybliżenia się do B-ga.

Mistrz chasydzki Rabin Schneur Zalman z Liadi porównuje miesiąc Elul do czasu kiedy "Król jest na polu", w przeciwieństwie do czasu kiedy jest w królewskim pałacu, wtedy "każdy, kto pragnie może się z nim spotkać, a On przyjmuje ich z radosnym obliczem i pokazuje im wszystkim Swoją uśmiechniętą twarz."

Czytaj dalej

DrukujEmail

Post Gedalii

Post Gedalii.JPEG

 

Post Gedalii (צוֹם גְּדַלְיָּה) według tradycji żydowskiej ustanowiony i obchodzony w dniu 3 Tiszrei jako upamiętnienie zabójstwa Gedalii ben Achikama (423 r. p.n.e.), gubernatora Jerozolimy, który został wyznaczony przez Babilończyków namiestnikiem Żydów krótko po zburzeniu Pierwszej Świątyni. Po zabójstwie Gedalii Żydzi, którzy jeszcze pozostawali w Ziemi Świętej po wyjściu z Egiptu zostali wygnani, tysiące zostało zabitych.

DrukujEmail

Klucz generalny

Szofar 1 Według  Rabina S.Y. Zevin


Jednego roku R. Jisrael Baal Szem Tow powiedział do R. Zeewabaal  Kicesa, jednego z jego starszych uczniów: „Będziesz dął w szofar w to święto Rosz Haszana. Chciałbym, abyś przestudiował wszystkie kawanot (kabalistyczne medytacje) odnoszące się do szofaru, abyś o nich myślał, dmąc w szofar.

Czytaj dalej

DrukujEmail

Więcej artykułów…