12 Faktów o miesiącu Kislew

r.
Warto wiedzieć - dwanaście faktów o miesiącu Kislew. 1. Jest miesiąc dziewiąty i jednocześnie trzeci  Rok żydowski ma (co najmniej) dwie „głowy” - miesiąc Nissan na wiosnę i Tiszrei na jesieni. Licząc od miesiąca Nissan, jest to dziewiąty miesiąc, a licząc od Tiszrei - gdy obchodzimy Wielkie Święta oraz radosne święto Sukkot - Kislew jest miesiącem trzecim. 2. Kislew może mieć 29 lub 30 dni. Miesiące hebrajskie na ogół różnią się długością. Jeden ma 29 dni, następny 30, itd. Wyjątkami są Kislew i poprzedni miesiąc Cheszwan, które mogą (a) mieć 29 dni; (b) oba mają po 30 dni; lub (c) mają odpowiednio 29 i 30 dni, co pozwala na dokładne skalibrowanie miesięcy żydowskich. 3. Kislew nigdy nie zaczyna się w Szabat. Większość dat w kalendarzu żydowskim może przypadać na cztery z siedmiu dni tygodnia. Ponieważ Cheshvan może mieć 29 lub 30 dni, w miesiącu Kislew mogą być jeszcze dwa dodatkowe dni. Zatem ten miesiąc może rozpocząć się każdego dnia tygodnia oprócz Szabatu. 4. Wielki Potop zakończył się dnia 27 Kislew. Deszcze Wielkiej Powodzi w czasach Noego rozpoczęły się w 17 Cheszwan i trwały przez 40 dni. Tak więc lwia część deszczu miała miejsce w miesiącu Kislew, kończąc się 27 dnia miesiąca. 5. Miesiąc kończy się w środku Chanuki. Święto świateł Chanuka rozpoczyna się wieczorem poprzedzającym 25 Kislew, a kończy 8 dni później, co oznacza, że Kislew odchodzi, gdy światła Chanuka rozprzestrzeniają swoją coraz większą jasność o zimowym zmierzchu. 6. Jest kojarzony z wspierającą literą „samech”.  Starożytne mistyczne dzieło "Sefer Jecirah" mówi nam w tym miesiącu, że B-g „stworzył literę 'samech', panującą we śnie, która została koronowana i uformował łuk na świecie, a Kislev w roku…” (Księga "Sefer Jecirah, rzd 5). Poprzedni miesiąc Cheszwan, został skojarzony z gryzącym skorpionem i literą "nun", która oznacza nofel, jesień/spadek. W tym miesiącu jesteśmy inspirowani literą samech, co oznacza „wsparcie/radość”. 7. Znakiem zodiaku Kislew jest Łuk (Strzelec). Jak zauważono w Sefer Jecirah, hebrajskim znakiem w tym miesiącu (mazal) jest Łuk (Keszet). Według mędrców Midraszy, to mówi nam o tym, że nawet jeśli grzechy człowieka są jak trujące ugryzienie skorpiona, przez modlitwę można je 'katapultować' w lepsze miejsce. Niektórzy kojarzą ten łuk z tęczą pokazaną Noemu po powodzi. (Zichron Yosef (Bluzhov), Chodesh Kislew). 8. Kislew ma wiele znaczeń. Niektórzy kojarzą słowo Kislew ze słowem kesel, co oznacza „flanka/skrzydło”, co oznacza wrodzone i intuicyjne pragnienie do B-ga.(Asah Yare’ach Lamo’adim). Inni łączą je ze słowem ksil, „głupiec”, pokazując, jak B-g troszczy się nawet o tych, którzy postępowali głupio.(Yismach Yisrael, Rosh Chodesh Kislev, 1-2.).  9. Ezra przewodniczył zgromadzeniu w tym miesiącu. We wczesnych latach Drugiej Świątyni Ezra wezwał naród żydowski na specjalne spotkanie na dziedzińcu Świątyni. Gdy ludzie dygotali w strugach ulewy, ludzie zgodzili się definitywnie rozstać się z bałwochwalczymi małżonkami, z którymi byli poślubieni. 10. Jest pełen ważnych dni w historii Chabadu. Kislev 19, dzień pierwszego uwolnienia Pierwszego Rebbe Chabadu  z carskiego więzienia w 1798 r., Obchodzony jest jako Rosz Haszana chasydyzmu. Ale w tym miesiącu jest wiele innych ważnych dni dla Chabadu.  Oto niektóre: ● Rosh Chodesz Kislew to dzień, w którym Rebbe wrócił do domu w 1977 r., twierdząc, że wrócił do zdrowia po poważnym zawale serca, który zdarzył się w Szemini Aceret. ● 9 Kislew to rocznica urodzin (1773) i odejścia z tego świata (1827) Rabina Dow Ber'a, Drugiego Rebbe Chabadu. ● W dniu 10 Kislew 1826 r. Rabin Dow Ber został zwolniony z więzienia, gdzie był przetrzymywany pod zarzutem pomocy wrogom Rosji.
  • 14 Kislew jest serdecznie obchodzony jako rocznica ślubu Rebe i Rebbetzina w 1928 roku.
11. Miszkan został ukończony w tym miesiącu. Mędrcy mówią nam, że budowa Miszkanu (Tabernakulum) została zakończona w tym miesiącu. Mojżesz opóźnił jednak inaugurację aż do wiosennego miesiąca Nissan, miesiąca, w którym urodził się Jicchaak. Kislew otrzymał 'rekompensatę', gdy prawie tysiąc lat później świątynia została poświęcona dnia 25 Kislevie podczas wydarzeń w Święto Chanuki (Pesikta Rabbati 6:5.Re). 12. W tym miesiącu została założona Druga Świątynia. Czytamy w proroctwie Aggeusza (Aggeusza 2:18): „Zwróć uwagę teraz, od tego dnia i przedtem - od dwudziestego czwartego [dnia] dziewiątego [miesiąca] - od dnia, w którym Świątynia B-ga została założona, uważaj ”. Według Rasziego oznacza to, że „zaczęli dodawać do pierwszego fundamentu, który zbudowano za czasów Cyrusa ”. (opracowano na podstawie art. Menachem Posner; ilustracja Chabad .orgKislew-12 faktów