12 Faktów o miesiącu Kislew

r.
Warto wiedzieć - dwanaście faktów o miesiącu Kislew.
1. Jest to miesiąc dziewiąty i jednocześnie trzeci.
Rok żydowski ma (co najmniej) dwie „głowy”: miesiąc Nissan na wiosnę i Tiszrei na jesieni. Tak więc, licząc od miesiąca Nissan, Kislew jest miesiącem dziewiątym, a licząc od Tiszrei - kiedy obchodzimy Wielkie Święta oraz radosne święto Sukkot - Kislew jest miesiącem trzecim.
2. Kislew może mieć 29 lub 30 dni. Miesiące hebrajskie na ogół różnią się długością. Jeden ma 29 dni, następny 30, itd. Wyjątkami są Kislew i poprzedni miesiąc Cheszwan, które mogą (a) liczyć 29 dni; (b) oba mają po 30 dni; lub (c) mają odpowiednio 29 i 30 dni, co pozwala na dokładne skalibrowanie miesięcy żydowskich. Ilość dni w tych miesiącach zależy w jakim roku jesteśmy - przystępnym czy nie przystępnym (chodzi, naturalnie o lata kalendarza hebrajskiego/żydowskiego).
3. Kislew nigdy nie zaczyna się w Szabat.
Większość dat w kalendarzu żydowskim może przypadać na cztery z siedmiu dni tygodnia. Ponieważ miesiąc Cheszwan może mieć 29 lub 30 dni, w miesiącu Kislew mogą "znależć się" jeszcze dwa dodatkowe dni. Zatem ten miesiąc może rozpocząć się każdego dnia tygodnia oprócz Szabatu.
4. Wielki Potop zakończył się dnia 27 Kislew. Deszcze Wielkiej Powodzi w czasach Noacha rozpoczęły się w dniu 17 Cheszwan i trwały przez 40 dni. Tak więc lwia część ulewnego deszczu trafiła na miesiąc Kislew. Deszcze ustały 27 dnia miesiąca.
5. Koniec miesiąca przypada na środek Święta Chanuka.
Święto świateł Chanuka rozpoczyna się wieczorem poprzedzającym 25 Kislew, t.j. w krew 24 Kislew; kończy 8 dni później, co oznacza, że Kislew odchodzi, gdy światła Chanuka rozprzestrzeniają swoją coraz większą jasność o zimowym zmierzchu.
6. Kislew jest kojarzony z wspierającą literą „samech”.
Starożytne mistyczne dzieło "Sefer Jecirah" mówi nam, że właśnie w tym miesiącu B-g „stworzył literę 'samech', panującą we śnie - gdy śpimy, czuwa nad nami - nad całym światem...” (Księga "Sefer Jecirah, rzd 5). Poprzedni miesiąc Cheszwan, został skojarzony z gryzącym skorpionem i literą "nun", która oznacza "nofel", jesień/spadek. W miesiącu Kislew jesteśmy inspirowani literą "samech", co oznacza „wsparcie/radość”.
7. Znakiem zodiaku Kislew jest Łuk (Strzelec).
Jak zauważono w Sefer Jecirah, hebrajskim znakiem zodiakalnym w tym miesiącu (mazal) jest Łuk (Keszet). Według naszych mędrców, to mówi nam o tym, że nawet jeśli grzechy człowieka są jak trujące ugryzienie skorpiona, przez modlitwę można je 'wysłać w lepsze miejsce'. Niektórzy kojarzą ten łuk z tęczą, która ukazała się Noachowi po powodzi. (Zichron Josef, Chodesh Kislew).
8. Kislew ma wiele znaczeń. Niektórzy kojarzą słowo Kislew ze słowem kesel, co oznacza „skrzydło” - wrodzone i intuicyjne dążenie do B-ga.(Asah Jare’ach Lamo’adim). Inni łączą je ze słowem ksil, „głupiec”, pokazując, jak B-g troszczy się nawet o tych, którzy postępowali głupio.(Yismach Yisrael, "Rosh Chodesh Kislev", 1-2.).
9. W tym miesiącu Ezra przewodniczył zgromadzeniu.
We wczesnych latach Drugiej Świątyni Ezra wezwał naród żydowski na specjalne zgromadzenie na dziedzińcu Świątyni. Marznąć, dygocząc w strugach ulewy, po płomiennym przymówieniu Ezry, zebrani zgodzili się definitywnie rozstać się z bałwochwalczymi małżonkami, z którymi byli poślubieni.
10. Kislew obfituje w ważne daty w historii Chabadu.
Dzień 19 Kislew, to dzień pierwszego uwolnienia Pierwszego Rebbe Chabadu z carskiego więzienia w 1798 r., Obchodzony jest jako Rosz Haszana chasydyzmu.
W tym miesiącu jest wiele innych ważnych dni dla Chabadu.
Oto niektóre:
● Rosh Chodesz Kislew to dzień, w którym Rebbe wrócił do domu w 1977 r., twierdząc, że całkowicie wrócił do zdrowia - przeżył rozległy zawał serca, który zdarzył się w Szemini Aceret.
● 9 Kislew to rocznica urodzin (1773r.) i odejścia z tego świata (1827r.) Rabina DowBer'a, Drugiego Rebbe Chabadu.
● W dniu 10 Kislew 1826 r. Rabin DowBer został zwolniony z więzienia, gdzie był przetrzymywany pod zarzutem pomocy wrogom Rosji.
● 14 Kislew w społeczności Chabadu jest obchodzony jako dzień miłości i serdeczności - jest to rocznica ślubu Rebbe i Rebbecin, który odbył się w 1928 roku.
11. Miszkan na pustyni został ukończony w tym miesiącu.
Mędrcy mówią nam, że budowa Miszkanu (Tabernakulum) została zakończona w miesiącu Kislew. Mojżesz opóźnił jednak inaugurację aż do wiosennego miesiąca Nissan, miesiąca, w którym urodził się Jicchaak. W 'rekompensacie' Kislew otrzymał dzień poświęcenia Świątyni - prawie tysiąc lat później Świątynia została poświęcona dnia 25 Kislew podczas wydarzeń w Święto Chanuki (Pesikta Rabbati 6:5.Re). 12. W tym miesiącu została założona Druga Świątynia.
Czytamy w proroctwie Aggeusza (Aggeusz, 2:18): „Zwróć uwagę teraz, od tego dnia i przedtem - od dwudziestego czwartego [dnia] dziewiątego [miesiąca] - od dnia, w którym Świątynia B-ga została założona, uważaj".
Według Rasziego oznacza to, że „zaczęli dodawać do pierwszego fundamentu, który zbudowano za czasów Cyrusa ”.
 
(opracowano na podstawie art. Menachem Posner; ilustracja Chabad.org)