15 Siwan

2 Czerwiec, 2015 r.

joseph brothers1Juda, czwarty syn  Jakuba i Lei, urodził się w Charan dniu 15 Siwan, w roku 2196 od stworzenia Świata (1565 pne). Zmarł również dnia 15 Siwan 119 później, Egipcie.
Juda odegrał wiodącą rolę zarówno w życiu swojego brata - Josefa, gdy sprzedał go w niewolę, a w późniejszych latach szukając go razem ze pozostałymi swoimi braćmi, aby go odnaleźć i uwolnić. Juda dbał i chronił swojego młodszego brata Benjamina. 
Na łożu śmierci, Jakub przyznał Judzie przywódc...zą rolę w dziejach Izraela .
Juda miał pięciu synów: Er i Onan, którzy zginęli bez dzieci; Szela; i jego bliźniaki z Tamar, Pereca i Zerach. Ich potomkowie tworzą pokolenia Judy, najbardziej liczne i prestiżowe rody z dwunastu plemion Izraela.
Po śmierci króla Salomona w 797 roku pne, lud Izraela został podzielony na dwa królestwa: dziesięć pokoleń tworzą królestwo Izraela na północy, z Shomron (Samarią) jako stolicą. Tylko pokolenia Judy i Beniamina pozostały wierne synowi Salomona, Rechawamowi, i utworzyły królestwo Judei, na południu, na obszarach wokół Jerozolimy. Ostatecznie Północnej Brytania została podbita przez Asyrii i dziesięć pokoleń mieszkających tam zostali wygnani; mieszkańcy Judei byłi również wygnani (do Babilonii), ale później powrócili do Ziemi Świętej i przebudowali Jerozolimę i jej Świątynię  Z biegiem lat, pojęcia "Judea" i "Żyd" - które pierwotnie określały przynależność do plemienia Judy - stały się synonimem "Izraelity" i były używane w odniesieniu do potomków wszystkich dwunastu synów Jakuba - czyli przynależność do Narodu Żydowskiego.