16 Adar

4 Marzec, 2018 r.

Rozpoczęła się odbudowa Muru Jerozolimskiego (ok. 41 r. n.e.)GENERAL VIEW OF THE WALL AROUND THE OLD CITY OF JERUSALEM  DAVIDS TOWER FROM THE JAFFA GATE FACING SOUTH. COURTESY OF AMERICAN COLONY חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד

Agryppa I, wyznaczony przez cesarza rzymskiego, by rządził Judeą, był pobożny i dobry dla swoich poddanych. Za jego panowania Żydzi zaczęli prosperować i żyć wygodnie. Mędrcy tego czasu przyznali mu wielki szacunek.Agryppa zacząłem budowę, aby naprawić, poszerzyć i wzmocnić mury wokół Jerozolimy. Rzymianie, nieufni wobec rosnącego dobrobytu Żydów, postawili na jego drodze wiele przeszkód. Niemniej jednak mur został ukończony, chociaż gotowy produkt nie był tak wspaniały, jak pierwotnie planowano.16-ty Adar, dzień, w którym rozpoczęła się budowa, został ustanowiony radosnym dniem.