19 Nissan – Śmierć Rabina Zemby.

r.
Śmierć Rabina Zemby - rok 1943.
Rabin Menachem Zemba znany również jako Gaon z Warszawy, Gaon Praski czy Menachem Pragier – Polski Rabin, autor dzieł religijnych i uczony w piśmie języka hebrajskiego, działacz Agudy. urodził się na przedmieściach Warszawy w Polsce w 1883 r. Stronnik i uczeń dynastii chasydzkiej Gerrer, był wielkim geniuszem i uczonym Tory. Wstąpił do rabinatu warszawskiego w 1935 roku i został uznany za czołową postać rabiniczną w przedwojennej Europie Wschodniej.
Rabin Zemba był siłą moralną w Getcie Warszawskim, zawsze starając się napełnić społeczność optymizmem i nadzieją. Urządził potajemnie miejsca w piwnicach i schronach bombowych, gdzie dziewczęta i chłopcy studiowali Torę. Chociaż miał możliwość ucieczki z Getta, odmówił, wiedział, że jego obecność była potrzebna Żydom w Getcie.
Rabin Zemba był zdecydowanym zwolennikiem powstania w Getcie Warszawskim, przekazując fundusze osobiste na amunicję, szczerze popierał i błogosławił to ryzykowne heroiczne przedsięwzięcie (zob. Historia żydowska 27. Nissana). Pięć dni po rozpoczęciu walk, w Szabat dnia 19 Nissana, dom, w którym ukrywał się Rabin Zemba, został podpalony przez SS. Podczas próby ucieczki rabin Zemba został zastrzelony przez nazistów. Niech B-g pomści jego krew i krew milionów Żydów ofiar Holokaustu...
Rabin został pochowany w Getcie, a w 1958 r. jego ciało zostało wywieziono do Izraela, gdzie pochowano w Jerozolimie, gdzie odbyła się wielka procesja pogrzebowa.
Rabin Zemba dużo pracował, pisał. Niestety większość jego rękopisów naukowych spłonęło w Getcie Warszawskim. Jego nieliczne prace, które zostały napisane przed wojną, są nadal badane przez uczonych Tory na całym świecie.