Monthly Archives: Sierpień 2014

Shoftim

Parsza Shoftim – Księga Dwarim –  (דברים) – Księga Powtórzonego Prawa, 16:18   – 21:9 Shofetim, Shoftim, lub Shof’tim (שֹׁפְטִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “sędziowie”, jest to pierwsze słowo, otwierające Parszę). Parsza Shoftim jest w kolejności 48-ą Parszą cotygodniowego  czytania Tory w […]

Eikev

Parsza Eikev – Księga Dwarim (דברים) – Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25 Eikev, Ekev, Ekeb, Aikev, or Eqeb (עֵקֶב —  w tłumaczeniu z języka  Hebrjskiego – “przestrzegać (prawa)” .  Parsza Eikev stanowi  46-e tygodniowe czytanie  w całej Tory w […]

Vaetchanan

Va’etchanan – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) rozdz. 3:23–7:11 Va’etchanan (וָאֶתְחַנַּן – hebr. “i prosiłem:”). Parsza jest 45-ym cotygodniowym  fragmentem w rocznym cyklu czytania Tory i drugi w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa).  Tekst Parszy składa się z 7343 hebrajskich […]