2 Siwan – Naród Wybrany

r.
Wybrany Naród (1313 r. p.n.e.) Dzień 2 miesiąca Siwan jest oznaczony w kalendarzu żydowskim jako Jom HaMeyuchas („Dzień Wyróżnienia”). Tego dnia B-g powiedział Mojżeszowi - gdy Mojżesz po raz pierwszy wstąpił na górę Synaj - aby powiedzieć ludowi Izraela: ".... Jeżeli usłuchacie głosu Mojego i przestrzegać będziecie przymierza Mojego, tedy staniecie się skarbem Moim spomiędzy wszystkich ludów...." (Ks. Szmot/Wyjścia, 19:5)