9 Szwat – Koniec „Ery Starszych” (1228 r. p.n.e.)

r.
Ostatni ze Starszych (z'keinim), którzy byli rówieśnikami Jozuego i przeżyli go, zmarł w 2533 roku po stworzeniu świata. Byli częścią łańcucha przekazywania Tory, wymienionego na początku Etyki Ojców: „Mojżesz otrzymał Torę na Synaju i przekazał Jozuemu. Jozue przekazał ją Starszym, Starszym prorokom ... „. W czasach starożytnych ten dzień był oznaczony jako dzień postu. [są też opinie, że miało to miejsce dnia 5 Szwat].