Adar (I) 27

16 Marzec, 2015 r.

Mój ojciec powiedział: "Prawda jest drogą środka. Odchylenie w prawo, aby być zbyt rygorystycznym wobec siebie i znaleźć wady lub grzechy nie w zgodzie z prawdą, lub odchylenie w lewo, aby być zbyt pobłażliwym, nie zwracającym uwagi na swoje wady lub pobłażać sobie w kwestii wymagań avod’y, samouwielbienie - oba te kierunki są fałszywe.