Błogosławieństwo i modlitwy towarzyszące

r.

Jak, gdzie i kiedy?


Błogosławieństwo nad słońcem powinno zostać wyrecytowane w środę rano, 8 kwietnia 2009 roku, po wschodzie słońca i zanim upłynie pierwsza kwarta dnia – im wcześniej, tym lepiej.  Jeśli przegapi się ten moment, można je wypowiedzieć aż do południa.


Najlepiej byłoby wypowiedzieć je na zewnątrz, po porannych modlitwach i w większym zgromadzeniu mężczyzn, kobiet i dzieci – jak przystało na wypełnienie takiej rzadkiej micwy.
Nie zapomnij przyprowadzić ze sobą dzieci, aby i one wypowiedziały to błogosławieństwo.  Nie zapomną tego przez całe życie!


Jeśli to możliwe, podczas wypowiadania błogosławieństwa, miej na sobie nowe ubranie [1]
Modlitwy składają się z :


    Psalmu 148:1-6.


    Błogosławieństwa:  Błogosławiony jesteś, Panie, B-że nasz, Królu wszechświata, który czynisz dzieła stworzenia.”


    Błogosławieństwa Szehechejanu


    Psalmu 19.


    Psalmu 121.


    Psalmu 150.

    Krótkiego tekstu z Talmudu (Brachot 59b), który jest źródłem przykazania dotyczącego wypowiedzenia                     błogosławieństwa nad słońcem.

    Psalmu 67.


    Modlitwy Aleinu.


    Kadiszu za zmarłych (jeśli jest minjan).


Przed wypowiedzeniem błogosławieństwa nad słońcem, stań w skupieniu, ze złączonymi stopami i popatrz w słońce [2] Nie patrz w nie jednak, wypowiadając samo błogosławieństwo.


Zwyczajowo, pod koniec uroczystości, przekazujemy pieniądze na cel dobroczynny [3] .


 1 Robi się tak ze względu na błogosławieństwo Szehechejanu, które jest recytowane podczas modlitw.  Nie ma zgody, co do tego, czy samo to wydarzenie wymaga wypowiedzenia błogosławieństwa, którym dziękujemy B-gu za „danie nam życia, podtrzymywanie go i doprowadzenie nas do tej okazji.”  Aby pozbyć się wątpliwości co do słuszności tego błogosławieństwa, zakładamy nowe ubranie, co również wymaga recytacji Szehechejanu.  Można też, recytując błogosławieństwo, spojrzeć na nowy owoc i następnie go zjeść.


 2 Kliknij tutaj aby dowiedzieć się, co zrobić, gdy słońce jest zakryte chmurami.


 3 Te instrukcje opierają się na zaleceniach Lubavitcher Rebbe, dotyczących ostatniego Birkat Hachama w 1981 roku, Likkutei Sichot XXII, s. 201-2.  Psalmy i modlitwy tu wymienione zgodne są z tradycją Chabad-Lubavitch.  W innych kręgach może być ich więcej lub mniej, a modliwy i Psalmy recytowane w czasie uroczystości mogą być inne.