Cheszwan-Rosz Chodesz

22 Październik, 2014 r.

W tym tygodniu:

24 października 2014r. – 30 Tiszrei - 1-szy dzień Rosz Chodesz

25 października 2014r. – 01 Cheszwan – 2-gi dzień Rosz Chodesz

W nadchodzący Szabat - 1-szy dzień Rosz Chodesz odmawia się modlitwę - prośbę o boże błogosławieństwo i zbawienie, oraz nazwę nadchodzącego miesiąca i dzień lub dni Rosz Chodesz.