Chukat

22 Czerwiec, 2014 r.

Parsza Chukat – Bemidbar (Księga Liczb) - 19:1-22:1

Mojżesz otrzymuje prawo o "czerwonej jałówce", której prochy miały być wykorzystywane do oczyszczania tych, którzy stali się rytualnie nieczyści przez kontakt z ciałem lub kośćmi zmarłego.

Po czterdziestu latach wędrówki lud Izraela dociera do pustyni Sin i zatrzymuje się w Kadesz, gdzie umiera Miriam . Ludzie cierpiący z powodu pragnienia zaczynają narzekać i buntować się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. B-g mówi Mojżeszowi by przemówił do skały i rozkazał jej dać wodę. Mojżesz rozgniewany na zbuntowanych Izraelitów, uderza w skałę laską. Woda wylewa się ze skały, ale Bóg uprzedza Mojżesza, że ani on, ani Aaron nie wejdą do Ziemi Obiecanej.

Aaron umiera na górze Hor, a godność kapłańską przejmuje jego syn Eleazar.

W drodze od góry Hor w kierunku Morza Czerwonego, Żydzi ponownie zaczynają szemrać przeciwko B-gu i Mojżeszowi. Wowczas obóz Izraela atakują jadowite węże. Pan nakazuje Mojżeszowi umieścić miedzianego węża na wysokim słupie, aby każdy, kto na niego spojrzy, podnosząc oczy ku niebu, został uzdrowiony od jadu węża.

W Beer znajdują źródło wody obiecane przez Pana Mojżeszowi. Ludzie śpiewają piosenkę na cześć cudownych źródeł wody na pustyni.

W trakcie dalszej wędrówki, Mojżesz prowadzi ludzi do walki z królami amorejskimi Sichonem i Ogiem, którzy próbowali uniemożliwić Żydom przejście przez swoje ziemie. Żydzi zwyciężają i przejmują ziemie Amorytów, leżące na wschód od Jordanu.

 Chukat, Hukath, lub Chukkas (חֻקַּת — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “dekret, rozporządzenie, prawo cywilne” — jest to 39-ta cotygodniowa parsza w rocznym cyklu czytania Tory i 6-ta w Księdze Liczb (Bemidbar). Parsza Chukat jest najkrótszą ze wszystkich w Księdze Liczb (ale nie w całej Torze), składa się z 1245 hebrajskich słów, 87 wierszy.

Kolejność czytania Parszy Chukat w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bemidbar19:1–17

Drugie czytanie – Bemidbar 19:18–20:6

Trzecie czytanie – Bemidbar 20:1–13

Czwarte czytanie – Bemidbar 20:14–21

Piąte czytanie – Bemidbar 20:22–21:9

Szóste czytanie – Bemidbar 21:10–20

Siódme czytanie – Bemidbar 21:21–22:1