3 Adar – Druga Świątynia

r.

Poświęcenie drugiej Świątyni (Beit HaMikdash), która była wzniesiona w miejscu zburzonej Pierwszej Świątyni w Jerozolimie zostało odprawione w dniu 3 Adar roku 3412 od stworzenia (349 p.n.e.). Prace budowlane  trwały cztery lata.

Pierwsza świątynia, zbudowana przez króla Salomona w 833 roku p.n.e., została zniszczona przez Babilończyków w 423 p.n.e. W tym czasie prorok Jeremiasz prorokował: "Tak mówi Pan: Po siedemdziesięciu latach Babilonu wrócę tu by cię odwiedzić ... a powrócę w to miejsce." 

W roku 371 cesarz perski Cyrus zezwolił Żydom na powrót do Judy i wydał zgodę na odbudowę Świątyni, ale budowa została wstrzymana po roku od rozpoczęcia, gdy Samarytanie przekonali Cyrusa do  wycofania zgody. Achaszwerosz II podtrzymał tę decyzję zakazu odbudowy Świątyni. Dopiero w roku 353 - dokładnie 70 lat po zniszczeniu - Druga Świątynia ostatecznie została wzniesiona. (Zdarzyło się to pod rządami Dariusza II.)