Eikev

10 Sierpień, 2014 r.

Parsza Eikev – Księga Dwarim (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25


Eikev, Ekev, Ekeb, Aikev, or Eqeb (עֵקֶב —  w tłumaczeniu z języka  Hebrjskiego - “przestrzegać (prawa)” .  Parsza Eikev stanowi  46-e tygodniowe czytanie  w całej Tory w cyklu rocznym i trzecie czytanie  w Księdze Dwarim. Tekst parszy składa się 6’865 Hebrajskich liter , 1’747 Hebrajskich słów’.
Parasza opowiada o błogosławieństwie  Bożym dla narodu izraelskiego, gdy będą przestrzegane Jego nakazy, o kierunkach rozwoju ziemi, wspomina o zdarzeniu związanym ze Złotym cielcem, śmierci Aarona, obowiązkach lewitów, obowiązkach ludu Izraela oraz nawołuje do służenia B-gu.

Kolejność czytania Parszy  Eikev w cyklu tygodniowym:
Pierwsze czytanie — Dwarim  7:12 – 8:10
Drugie czytanie – Dwarim   8:11 – 9:3
Trzecie czytanie – Dwarim  9:4 - 29
Czwarte czytanie – Dwarim  10:1 - 11
Piąte czytanie – Dwarim   10:12 – 11:9
Szóste czytanie – Dwarim   11:10 - 21
Siódme czytanie – Dwarim  11:22 - 25