Ha’Azinu

21 Wrzesień, 2014 r.

Ha’Azinu - Kaięga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52.
Ha'Azinu (הַאֲזִינוּ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie",  jest to pierwsze słowo w tekscie parszy). Parsza Ha’Azinu jest 53-ą częścią czytania Tory w cyklu rocznym, dziesiątą w księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa)  Tekst Parszy zawiera 2’326 Hebrajskich liter, 614 Hebrajskich słów.
Parsza zawiera pieśń Mojżesza - akt oskarżenia Izraelitów za grzechy, proroctwo kary oraz obietnicę ostatecznego odkupienia.
Szabat przypadający na dzień 27 września 2014 roku (3 Tiszrei 5775) nazywany jest Szabat Szuwa lub Szabat T'szuwah ("Sabat Powrótu" שבת שובה lub "Sabat Pokuty" שבת תשובה). Taką nazwę nosi  każdy Szabat, który przypada na okres dziesięciu dni pokuty i jest pomiędzy Świętami - dwoma kolejnymi dniami Rosz Ha-Szana a Dniem Jom Kippur.
Nazwa "Szabat Szuwa" pochodzi od pierwszego słowa Hafṭary która jest odczytywana w tym dniu, Ozeasza 14: 2-10, i dosłownie oznacza "Wróć!".


Kolejność czytania Parszy  Ha’Azinu w cyklu tygodniowym:
Pierwsze czytanie — Dwarim 32:1–6
Drugie czytanie –     Dwarim 32:7–12
Trzecie czytanie –    Dwarim 32:13–18
Czwarte czytanie –  Dwarim 32:19–28
Piąte czytanie –      Dwarim 32:29–39
Szóste czytanie –    Dwarim 32:40–43
Siódme czytanie –  Dwarim 32:44–52