Mitteler Rebbe

27 Listopad, 2017 r.

DMittelerRebbezień 9 miesiąca Kislew jest datą zarówno urodzin, jak i datą śmierci rabina DowBera z Lubawicz, syna i następcy założyciela chasydzkiego Chabadu, rabina Schneura Zalmana · Liadi. 
Jest również znany jako Mitteler Rebbe ("Środkowy Rebbe" z jęz. jidysz), będąc drugim z pierwszych trzech pokoleń liderów Chabadu.
Rabbin DowBer był znany ze swojego unikalnego stylu "poszerzania rzek" - jego nauki były intelektualnymi rzekami dla źródła - nauk ojca, nadając szerokość i głębię normom ustanowionym przez Rabina Schneura Zalmana.
Urodzony w Li'oznie, na Białorusi w 1773 r., Rabin DowBer otrzymał imię na cześć mentora i nauczyciela Rabina Schneura Zalmana, Rabin DovBer z Międzyrzecza. Rabin DowBer objął przywództwo Chabadu po odejściu z tego świata jego ojca w 1812 r. 
W 1813 r. Osiadł w mieście Lubawicz (Białoruś), które było główną siedzibą ruchu przez następne 102 lata. 

W 1826 r. Rabin DowBer z Lubawiczów - Mitteler Rebbe został aresztowany przez carskie władze pod  niedorzecznym zarzutem, że jego nauczanie zagraża imperialnemu autorytetowi cara, jednak pod wpływem nacisków międzynarodowej opinii później został zwolniony i oczyszczony z zarzutów.
Data jego uwolnienia - 10 Kislew obchodzona jest wśród Chabadników Chassidim jako "święto wyzwolenia".
Tachnun (spowiedź grzechów) jest pominięty w modlitwach dnia, odbywa się farbrengens i studiuje nauki rabina DowBera.

Rabin DowBer zmarł w swoje 54. urodziny w 1827 r., Na dzień przed pierwszą rocznicą jego wyzwolenia z caskiego więzienia.