Nitzawim / Vayeilech

14 Wrzesień, 2014 r.

Nitzawim / Vayeilech  (ניצבים– וילך) – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 29:9 – 31:30

Nitzavim, Nitsavim, Nitzabim, Netzavim, or Nesabim (נִצָּבִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “stojący” – drugie słowo, ale pierwszy wyróżniający treść Parsy). Parsza jest 51-m odcinkiem cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym I zarazem ósmym w Księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa) i zarazem ósmym w Księdze Dwarim. Parsza obejmuje 29:9 – 30:20 rozdziały Tory.

Vayelech, Vayeilech, VaYelech, Va-yelech, Vayelekh, Va-yelekh, lub Vayeleh (וַיֵּלֶךְ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego  oznacza "a potem odszedł", jest to pierwszy wyraz w Parszy Vayeilech)). Parsza stanowi 52-gi odcinek cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym I zarazem ósmym w Księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa) i zarazem dziewiąty w Księdze Dwarim. Parsza obejmuje 31:1 - 30 rozdziały Tory.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym, gdy obie Parsze - Nitzawim / Vayeilech  są czytane razem

Czytanie     Rozdziały

1               29:9–28

2               30:1–6

3               30:7–14

4              30:15–31:6

5              31:7–13

6             31:14–19

7             31:20–30

Maftir      31:28–30