“Meszkanie dla Boga”- komentarz do parszy Teruma

r.

"Jestem obcy i zamieszkuje pośród was" (rzekł Abraham do Efrona Chetyty, Księga Rodzaju 23: 4).
Żyd jest "rezydentem" na tym świecie, Tora nakazuje nam nie uciekać od rzeczywistości fizycznej, ale przebywając tu i teraz, doskonalić ją.  Jednocześnie, Żyd czuje się "obcym" w świecie materialnym - jego prawdziwym domem jest świat duchowości, świętości i Boskości, z którego jego dusza została wygnana i do którego powrotu tęskni. W istocie rzeczy, tylko dlatego, że pozostajemy "obcy", możemy zachować własną duchowość i integralność niezbędną do przebywania w świecie i uświęcania go jako "mieszkanie dla B-ga"

Lubawiczer Rebbe